Kursy dla Pogotowia Społecznego oraz najbliższe plany działań naszego Wolontariatu

Nasza Fundacja prowadzi specjalistyczny stały Wolontariat Pierwszej Pomocy. Sprzęt, jakiego używamy podczas szkoleń zakupiony został dzięki dotacjom z Urzędu Miasta i Funduszu PZU. Kursy też prowadzone są częściowo w ramach dotacji (pokrycie kosztów materiałów zużywalnych).

Ideą, jaka przyświecała powołaniu Wolontariatu, jest prowadzenie działalności profilaktyki zdrowotnej. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich organizacji i instytucji, które pracują z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i angażują przy tych pracach wolontariuszy. Szkolimy ich w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a kursy nasze pod względem tematyki, dostosowywane są do potrzeb zgłaszanych przez odbiorcę.

Kursy te prowadzimy za darmo.

W planach mamy też plenerowe spotkania pod wspólnym tytułem „Na ławeczce o zdrowiu”, podczas których chcemy mówić o profilaktyce zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i przeciwdziałania udarom, wylewom, stanów zagrożenia związanych z cukrzycą, rozpoznawania pozostawania pod wpływem środków psychotropowych i nadużycia leków. Podczas tych spotkań chcemy też pokazywać, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy i mówić o tym, jak prawidłowo wzywać pomocy i jak dbać o swoje własne bezpieczeństwo podczas akcji ratunkowej. Podczas tych wydarzeń będzie można także zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Plenerowe wydarzenia będę organizowane w pobliżu naszego lokalu, który zlokalizowany jest na Osiedlu Zawady (ul. Małachowskiego 13).

Z prośbą o przeprowadzenie cyklu szkoleń zwróciło się do nas Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne. Po wstępnych ustaleniach okazało się, że będzie to cykl 6 szkoleń w ośrodkach prowadzonych przez Pogotowie (hostele dla bezdomnych, Centrum Inicjatyw Społecznych oraz świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci).

Wystąpiliśmy do Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania o objęcie Patronatem Honorowym tego przedsięwzięcia. Patronat ten uzyskaliśmy, gdyż w ocenie Pana Prezydenta jest to bardzo cenna inicjatywa, która przyczyni się do zwrócenia większej uwagi na potrzeby osób bezdomnych na terenie Poznania.

Kursy mają formę zamkniętą. Wezmą w nich udział pracownicy placówek, personel pomocniczy (także wolontariusze) oraz podopieczni Pogotowia.

Główny nacisk podczas szkoleń położony zostanie na profilaktykę rozpoznawania i udzielania pomocy w przypadku zawałów, wylewów, udarów, cukrzycy, osłabienia, zażywania środków psychotropowych i nadużywania leków.

Ujęcie w planie szkoleń mieszkańców ma na celu podniesienie poczucia własnej przydatności dla osób już dotkniętych wykluczeniem i niską samooceną poprzez bycie osobą bezdomną. Dzięki nabytym umiejętnościom sami będą mogli reagować na występowanie stanów nagłych u współmieszkańców, często będąc pierwszym ogniwem reakcji. Także w czasie przebywania poza hostelem, będą mogli pokazać, gdyby stali się świadkami nagłego zdarzenia, że ludzie bezdomni nie tylko oczekują pomocy, ale tej pomocy mogą udzielić innym. Niewątpliwie świadomość ta wpłynie na samoocenę mieszkańców hosteli.

Podczas rozmów z personelem placówek uzyskaliśmy wiele cennych informacji o potrzebach Stowarzyszenia. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwiązania jednej ze zgłaszanych potrzeb.

Kursy odbędą się w okresie pomiędzy 15 kwietnia a 31 maja w placówkach Pogotowia Społecznego zlokalizowanych w następujących miejscach:

ośrodek przy ul. Borówki 12
ośrodek przy ul. Jawornickiej 50
ośrodek przy ul. Starołęckiej 36/38

ŚDS „Kamyk”

W dniu 21 marca gościliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”.

Odpowiadając na zgłoszoną potrzebę, przeprowadziliśmy kurs pierwszej pomocy dla personelu „Kamyka”. Jest to zgodne z ideą naszego Wolontariatu, w ramach którego chcemy szkolić tych, którzy tej wiedzy potrzebują na co dzień, pracując z osobami zależnymi bezpłatnie.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.

Relacja z kursu znajduje się tutaj

Noc Szkoleń 2018

Zapraszamy na trzy kursy pierwszej pomocy w ramach tegorocznej edycji Nocy Szkoleń.
Każdy kurs poświęcony będzie konkretnej tematyce, co pozwoli więcej czasu poświęcić na praktyczne zajęcia z wykorzystaniem min fantomów i symulatora AED.
Można wziąć udział we wszystkich trzech kursach, wtedy uzyska się szeroki zakres umiejętności. Pierwsza krótka część teoretyczna jest wspólna dla wszystkich, ale w przypadku udziału w dwóch lub trzech kursach, przyczyni się to tylko do utrwalenia uzyskanych wiadomości.
W przypadku zapisania się na wszystkie trzy kursy uczestnik zapłaci cenę promocyjną, czyli 100 zł za wszystkie trzy kursy (cena pojedynczego to 40 zł)
Opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów zużywalnych używanych w czasie kursów (rękawiczki, środki dezynfekcyjne, opatrunki) oraz zakup sprzętu szkolnego.

Poniżej linki do poszczególnych kursów:
1. Udzielanie pomocy kobietom w ciąży i małym dzieciom (0-3 lata)
https://eventon.click/wydarzenia/kurs-pierwszej-pomocy-medycznej-udzielanie-pomocy-kobietom-w-ciazy-i-malym-dzieciom-0-3-lata/
2. Kurs dla asystentów osób z niepełnosprawnościami
https://eventon.click/wydarzenia/kurs-pierwszej-pomocy-medycznej-kurs-dla-asystentow-osob-z-niepelnosprawnosciami/
3. Pierwsza Pomoc dla Seniorów
https://eventon.click/wydarzenia/kurs-pierwszej-pomocy-medycznej-udzielanie-pomocy-seniorom/

Dyżur Wolontariatu Pierwszej Pomocy

To trzeba ćwiczyć! Poranek WTK

W najbliższą sobotę zapraszamy na kolejny dyżur Wolontariatu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

O tym, czego uczymy, w jaki sposób, dlaczego jest to tak ważne, można usłyszeć w audycji, do której link znajduje się powyżej.

Skuteczne udzielanie pierwszej pomocy wymaga praktyki, ćwiczeń, wyrabiania nawyków. Nie ważne, czy ktoś brał udział w kursie czy nie, czy ma spora wiedzę, czy nie ma jej wcale. U nas podczas dyżuru można się przekonać, że udzielanie pomocy nie jest trudne. Że każdy może to robić prawidłowo.

Przyjdź i przekonaj się!

Mamy do dyspozycji sprzęt ćwiczebny, który w całości jest do waszej dyspozycji a nasi Wolontariusze pokażą Wam, jak z jego pomocą uczyć się i ćwiczyć udzielania pierwszej pomocy.

Na dyżur zapraszamy do siedziby FAIB, ul. Grunwaldzka 19, sala nr 226 w sobotę 24 lutego od godziny 14:00. Będziemy tam do godziny 19:00. Warto skorzystać z tej okazji.

Być może to właśnie pozwoli wam uratować komuś życie!

Już niedługo dzięki dotacji z Fundacji PZU znacznie zwiększą się możliwości szkolenia, jednak potrzebujemy wsparcia, gdyż nasz lokal, w którym chcemy docelowo prowadzić szkolenia, dyżury oraz inne działania, potrzebuje Waszego wsparcia. Można tego dokonać wpłacając darowizny, można przyjść na nasz dyżur i wpłacić „cegiełkę”, można dorzucić się tutaj Zrzutka na lokal
Naszym celem jest min to, by w siedzibie fundacji zainstalować w pełni funkcjonalny Defibrylator AED. Wtedy nie tylko w siedzibie będziemy uczyć, jak z niego korzystać, ale będziemy w przypadku sytuacji nagłej, zrobić to realnie. Nasz Wolontariat ma właśnie takie założenie. Chcemy uczyć Was, jak ratować, chcemy, byście Wy mogli uczyć też innych (stale prowadzimy nabór do naszego Wolontariatu). My wiemy jak, wiemy z kim, mamy czym. Potrzeba nam „tylko” możliwości pokrycia remontu i utrzymania lokalu. Chcemy, by nasz sprzęt był dostępny codziennie. Żeby nie leżał w szafie tylko uczył ratować życie. wasza pomoc bardzo pomoże urzeczywistnić te plany i marzenia.

Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami:

Noc szkoleń

Nasz Wolontariat Pierwszej Pomocy weźmie udział w tegorocznej edycji Nocy Szkoleń.

Planujemy przeprowadzić dwa jednodniowe kursy pierwszej pomocy.

Szczegóły i terminy podamy pod koniec tygodnia.