Jedna szkoła – wiele warsztatów

Od początku naszych działań edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy staraliśmy się dotrzeć z naszą wiedzą do uczniów szkół podstawowych. Po kilku różnych próbach, właśnie w trakcie realizacji projektu prewencyjnego, wytworzył się nowy system tych szkoleń, który będziemy starać się kontynuować.

System ten polega na tym, że wchodzimy do jednej szkoły i robimy w nim cały cykl warsztatów dla tylu klas, ile wyrazi chęć wzięcia udziału w naszych szkoleniach. daje nam to niesamowicie dużo doświadczenia, gdyż w jeden szkole mamy różne grupy wiekowe, co pozwala nam rozwijać nasz warsztat dostosowując sposób i temat prowadzonych zajęć do konkretnej grupy wiekowej. Początkowo wydawało się nam, że warsztaty dla szkół będą miały jedną, wspólną formułę. Tak się stało, gdyż maja podobne ramy – podobna liczebność grup, taki sam czas warsztatu, forma samego warsztatu. jednak różnorodność i dynamika samych grup wiekowych powoduje, że także tutaj wprowadzamy różne formy edukacyjne dostosowane do wieku uczestników.

Jest to dla nas niezwykle cenne doświadczenie, gdyż warsztaty w szkołach już stają się jednym z ważniejszych naszych działań edukacyjnych.

Tutaj będziemy prezentować konkretne szkoły, które uczestniczą w naszym projekcie edukacyjnym. Natomiast pojedyncze warsztaty dla uczniów, które nie będą realizowane w konkretnych szkołach, umieszczane będą w galeriach na dotychczasowej stronie im poświęconej.

Pierwsza szkołą, w której się pojawiliśmy to Szkoła Podstawowa nr 75 im Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu


Kolejną szkołą, w jakiej się pojawiliśmy, jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie


Przy szkole w Mosinie funkcjonuje także jedno z likwidowanych gimnazjów, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie


Rodzice RodzicomSzkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie – zajęcia dla dzieci