Nasze wyposażenie w akcji

Ilość sprzętu, którą posiadamy, a dzięki któremu możemy skutecznie realizować działania prewencyjne w obszarze pierwszej pomocy przedszpitalnej, robi wrażenie, gdy ruszamy w teren.

Tutaj zamieszczać będziemy galerie, w których widać, z czym pracujemy. Większość tego wyposażenia zakupiona została w ramach dotacji Fundacji PZU i programu prewencyjnego Pomoc To Moc PZU