Kurs dla personelu Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”

W dniu 21 marca pierwszym kursem pierwszej pomocy rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach dotacji z Funduszu PZU.

W ramach tego projektu przeprowadzimy serię kursów dla Wolontariuszy, zarówno na potrzeby naszego Wolontariatu, jak i dla potrzeb innych organizacji, których Wolontariusze wspierają w działaniach statutowych ukierunkowanych na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, chorym i potrzebującym specjalistycznego wsparcia.

Pierwszy kurs zrealizowaliśmy dla personelu Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” prowadzonemu przez Stowarzyszenie Na Tak.

Jak podczas każdego naszego kursu, także podczas tego kursu stawialiśmy na zajęcia praktyczne. Jednak nie zabrakło też wykładu opartego o profesjonalnie  przygotowaną prezentację przez mgr Martynę Ratajczak dla potrzeb szkoleń prowadzonych przez współpracującą z nami Akademicką Społeczność Ratownictwa i Medycyny Katastrof  przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Część teoretyczną kursu zaprezentował viceprzewodniczący Społeczności, zawodowy ratownik medyczny, pan Damian Ptak.

W drugiej części Koordynatorki Wolontariatu Pierwszej Pomocy, Laura Filipczak i Anna Szymkowiak przeprowadziły część praktyczną z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach dotacji z budżetu miasta Poznań.

Ideą naszych kursów jest ich powtarzalność, dzięki której uczestnicy mogą „przepracować” poznane zagadnienia i sprawdzić, jaki poziom wiedzy stał się ich udziałem. Dlatego za miesiąc wrócimy na drugi dzień kursu, podczas którego skupimy się już na samych zajęciach praktycznych.

 

 

 

 

 

A poniżej fotogaleria z pierwszego szkolenia