Pandemia Covid-19 – nasze działania

Wideo refleksje

Opieka zdrowotna osób w kryzysie bezdomności w dobie pandemii Covid-19