Kursy dla Pogotowia Społecznego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Poznania

Dwa ostatnie tygodnie kwietnia były bardzo aktywne. Gościliśmy na Borówkach 12 w Poznaniu, gdzie w siedzibie Pogotowia Społecznego prowadziliśmy pierwszą serię kursów pierwszej pomocy dla personelu i mieszkańców.

Szkoliliśmy zarówno dla hostelu, jak i dla Centrum Inicjatyw Społecznych. Co nas bardzo cieszy, uczestnicy bardzo aktywnie włączali się w ćwiczenia. dzieląc się także swoimi doświadczeniami. W cyklu 5 szkoleń wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym blisko 20 osób personelu.


 

Kury objęte są Honorowym

Patronatem Prezydenta Poznania

 


Ideą, jaka przyświeca tym kursom, jest wskazanie osobom bezdomnym skutecznych sposobów udzielania pomocy i rozpoznawania różnych stanów nagłych. osoby te szczególnie narażone są na występowanie stanów nagłego zagrożenia życia związanego z gorszym stanem zdrowia, gorsza kondycją fizyczną i psychiczną, i co niestety bardzo smutne, także izolacja od społeczeństwa, które często osoby bezdomne stara się nie dostrzegać. Niestety, co także ma znaczenie, same osoby bezdomne się też izolują, niekiedy reagują z agresją. To wszystko bardzo negatywnie wpływa na relacje wzajemne jak i reagowanie, gdy stanie się coś złego. dlatego naszymi kursami chcemy nie tylko pokazać samym osobom bezdomnym, jak mogą sobie pomóc, ale też, jak oni mogą pomóc nam, bo być może to właśnie któryś z kursantów wykorzysta nabytą wiedzę by uratować komuś życie…

Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem bezdomności i na miarę naszych możliwości pomagać zarówno samym osobom bezdomnym jak i tym wszystkim, którzy z nimi codziennie pracują.

Cieszy nas bardzo, że Gabinet Prezydenta też to zauważył:

[…] Dumą napawa fakt, że w Poznaniu realizowane są tak istotne inicjatywy o charakterze społeczno-edukacyjnym. Podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry medycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest działaniem zasługującym na uznanie. Ufam, że projekt „Ratuję bo potrafię!” przyczyni się do poprawy jakości opieki świadczonej przez personel i wolontariuszy Pogotowia Społecznego, a także do uwrażliwienia naszego społeczeństwa na problem bezdomności […]
[…] Proszę przyjąć życzenia zadowolenia i satysfakcji z realizacji przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku
Joanna Skrzypek
Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta […]

Nie mogła zapaść inna decyzja. Złożyliśmy deklarację, że będziemy tam regularnie wracać.

W kursach wykorzystujemy sprzęt ćwiczebny zakupiony dzięki dotacjom z budżetu Miasta Poznań i Fundacji PZU

 

 

 

Kursy nie byłyby możliwe bez merytorycznego
wsparcia

 

 

A tutaj fotorelacja dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionej z nami Iwony Paszkowskiej.

W tym miejscu będą zamieszczane sukcesywnie linki do galerii przedstawiających kolejne dni

kurs 1  kurs 2  kurs 3  kurs 4  kurs 5  kurs 6  kurs 7