Szkolenie dla członków Sztabu WOŚP 27 Finału

Nasz Wolontariat KPP aktywnie włącza się w 27 Finał WOŚP.

W ramach przygotowań do Finału, spotkaliśmy się z grupą wolontariuszy i personelu Sztabu, z którym nawiązaliśmy współpracę. Po omówieniu planów, podziale obowiązków, przeprowadziliśmy szybki, podstawowy kurs pierwszej pomocy z naciskiem na resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem masek twarzowych, worka samorozprężalnego i automatycznego defibrylatora zewnętrznego.