Aktualności

Transpomocnik – kolejne działania

W poniedziałek i wtorek ponownie prowadziliśmy działania w Białymstoku. Podczas zajęć ze studentami poddaliśmy testom przygotowane rozwiązania dla kierunków medycznych. W ten sposób dopracowaliśmy finalną wersję rozwiązania. Teraz będzie opracowywana pod kątem jej publikacji w wersji książkowej. W ramach prac zespołu projektowego, ustaliliśmy podział zadań, jakie stoją przed poszczególnymi jego członkami i wyznaczyliśmy sobie terminy i plan pracy na ostatni już etap. Ustaliliśmy też wstępny program Konferencji, jaką zorganizujemy w maju, a która będzie poświęcona zagadnieniom opieki nad pacjentem trans.

Mamy też już gotową koncepcję narzędziownika dla praktyk medycznych, którą teraz bdziemy testowa i szlifować. lanjemy zakończyć te rocesy do maja, by odczas knferencji mieć już gotwe produkty, a ostatni okres, czyli czerwiec-liiec, poświęcimy na edycję, opis, oraz osteteczną weryfikację i powstałych pomocy dydaktycznych

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.