profilaktyka dla osób zagrożonych wykluczeniem

Darmowe badania chorób układu krążenia i chorób skóry

Od 2020 roku Fundacja Akceptacja prowadzi regularne badania profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia i chorób skóry dla mieszkańców Poznania (finansowane z budżetu Miasta Poznań). 

Dużą grupą odbiorców są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, którym zapewniamy dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych.

Badania odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie Fundacji Akceptacja. <br>Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Profilaktyka chorób układu krążenia

Ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia życia jest ściśle związane z zaburzeniami i chorobami układu krążenia.

Coraz częściej obserwujemy podniesiony poziom cukru lub cholesterolu. Może to prowadzić do ostrych zespołów wieńcowych, udarów. Zwiększa się zagrożenie wystąpienia i pogłębiania chorób immunologicznych.

Pakiet darmowych badań profilaktycznych obejmuje:

1. EKG spoczynkowe

2. Pomiar ciśnienia tętniczego

3. Badania biochemiczne: cholesterol całkowity, glukoza (prosimy nie spożywać posiłków 2h przed umówionym badaniem)

4. Pulsoksymetria (pomaga ocenić wydolność oddechową – metoda przezskórnego oznaczania wysycenia krwi tlenem)

5. Spirometria (w przypadku stwierdzenia w wywiadzie konieczności przeprowadzenia tego badania).

Profilaktyka chorób skóry

Każdego roku w Polsce przybywa 3000 nowych zachorowań na czerniaki. Szczególnie duży wzrost zachorowań obserwujemy wśród młodych osób – poniżej 50 r.ż.

Choroby nowotworowe są jednym z głównych przyczyn zgonów w naszym kraju i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do jednych z najwyższych w Europie.

Zakres badania obejmuje:

1. Zebranie wywiadu

2. Badanie dermatoskopem w celu weryfikacji charakteru skórnych zmian barwnikowych.

Do kogo kierujemy badania:

Badania kierujemy do osób mieszkających na terenie Poznania, bez ograniczeń wiekowych oraz tych, które są zagrożone ze względu na obecność u tych osób wskazanych czynników ryzyka:

>> fototyp I i II

>> duża liczba znamion>100

>> immunosupresja

>> czynniki genetyczne

>> wielokrotna nadmierna ekspozycja na promieniowanie UVA i UVB

>> obciążenie rodzinne

Badania przeprowadza Joanna Goldberg – lekarz, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dermatologii, doktoranta Instytutu Naukowego Weizmana. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Zaangażowana od wielu lat w wolontariat medyczny. W chwili obecnej pracownik naukowy George Washington University, Waszyngton DC, USA.

Zgłoszenia i miejsce badań

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 721 002 052
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Badania odbywają się w siedzibie Fundacji Akceptacja: Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr. 14

Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Poznania