jak działa fundacja akceptacja

Co robimy

Fundacja Akceptacja jest jedyną na terenie Wielkopolski organizacją powołaną i prowadzoną przez osoby transpłciowe. 

Obecnie nasze działania skupiają się na przedmedycznej pierwszej pomocy dla osób zagrozonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzimy kursy, warsztaty, instruktaże. Mamy własnych ratowników, sprzęt ratowniczy, prowadzimy badania profilaktyczne. Współpracujemy z lekarzami i specjalistami ochrony zdrowia.

Jednocześnie na poboczu naszej głównej działalności, nieustannie propagujemy wiedzę o osobach transpłciowych. Działania te prowadzimy poprzez  kreowanie pozytywnego wizerunku osób trans, który staramy się propagować, pokazując nas w przestrzeni publicznej i angażując się w różne działania mające na celu przeciwdziałanie  wykluczeniom i dyskryminacji.

Stawiamy na pełną otwartość, gdyż uważamy, że tylko wtedy możemy budować wzajemne relacje oparte na szacunku, empatii i poszanowaniu różnic.

Przyciągamy do siebie ludzi z najróżniejszych stron i przekonań, którzy widzą głęboki sens naszych działań, które w niezwykły sposób się przenikają i pozwalają w bardzo skuteczny sposób przeciwdziałać wykluczeniom różnych grup społecznych.

 

misja fundacji akceptacja

Misją Fundacji Akceptacja jest wspieranie osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Chcemy łączyć a nie dzielić, dlatego za główny cel stawiamy sobie przełamywanie uprzedzeń i obalanie stereotypów.

Włączając w orbitę naszych działań różne środowiska, chcemy przyczyniać się do budowania mostów wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy przeróżnymi grupami społecznymi.

Działania Fundacji Akceptacja skupiają się w 3 obszarach:

Doraźna pomoc przedmedyczna

To najbardziej rozbudowany, czaso- i kosztochłonny obszar działalności Fundacji Akceptacja.
W ramach pomocy przedmedycznej prowadzimy regularne akcje w terenie: patrole medycznego streatworkingu, mobilny punkt pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności, transporty osób w kryzysie do przychodni, do szpitali. Obecnie w odpowiedzi na trwającą wojnę w Ukrainie, realizujemy także transporty sanitarne i medyczne z granicy lub punktów pomocowych do innych miejsc, częściowo w Polsce, ale tez za granicę.  Posiadamy 2 ambulanse i bezpośrednio w zespole 2 kierowców-ratowników. Do działań angażujemy kolejnych 4 kierowców-ratowników, głównie przy długich transportach. W skali miesiąca z tego obszaru naszej działalności korzysta około 250 osób.

Profilaktyka zdrowia

Prowadzimy badnia profilaktyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Są to dwa rodzaje badań:  znamiona i choroby układu krążenia.  Badnia prowadzimy oxad 2020 roku w naszej siedzibie oraz wyjazdowo.  Średnio miesięcznie organizujemy dwa spotkania, każde trwające około 3 godzin. Sumarycznie udaje nam się przebadać około 40 osób miesięcznie. Daty badań można sprawdzić w kalendarzu, a szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Działania profilaktyczne. 

Szkolenia i warsztaty Pierwszej Pomocy

Od 2017 roku Fundacja Akceptacja prowadzi nieodpłatnie i płatnie kursy i warsztaty pierwszej pomocy, w co zaangażowanych jest jednorazowo od 3 do 5 instruktorów i egzaminatorów. 
Jeden kurs KPP trwa dwa pełne weekendy (66 godzin). Prowadzimy także  krótsze formy kursów i warsztatów. Takie spotkania trwają od 2 do 4 godzin i odbywają się  3-5 razy w miesiącu.  Łącznie we wszystkich formach kształcenia tuczestniczy około 30 osób miesięcznie. Daty badań można sprawdzić w kalendarzu, a szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Pierwsza pomoc.