Aktualności

Miejski Koroner

Na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, od dnia 01 stycznia 2024 nasza fundacja, poprzez podmiot leczniczy NZOZ Medyczna Akceptacja, świadczyć będzie usługi Miejskiego Koronera

Usługi będą realizowane w oparciu o zasoby fundacji przez dwoje lekarzy zatrudnionych w naszym NZOZ-ie

dr Joannę Przybyszewską-Goldberg oraz dr Linę Sidchenko

Usługi są wykonywane wyłącznie w sytuacjach:

  • gdy zwłoki zostały ujawnione w miejscu, gdzie nie ma możliwości ustalenia lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym ujawniono zwłoki,
  • gdy nie można ustalić lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich

Usługi nie są wykonywane w sytuacjach:

  • gdy ustalony jest lekarz, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich,
  • gdy ustalony jest lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki,
  • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon zmarłego nastąpił w wyniku przestępstwa.
  • gdy zgon nastąpił wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, do którego został wezwany lekarz,
  • gdy zwłoki zostały ujawnione w rejonie i godzinach funkcjonowania pomocy świątecznej i wieczorowej.

Jedynym dysponentem Koronera Miejskiego jest Policja i tylko ona ma prawo wzywać Koronera Miejskiego w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Dlatego, jeśli zaistnieje potrzeba skorzystania z naszych usług, należy każdoroazowo zgłaszać ją na numer alarmowy Policji, która decyduje, czy zgłoszenie wchodzi w zakres naszych obowiązków.