ratuję bo potrafię

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy

Fundacja Akceptacja w ramach wolontariatu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy „Ratuję, bo potrafię!” prowadzi kompleksowe działania w zakresie propagowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz upowszechniania dostępności do automatycznej defibrylacji.

Regularnie prowadzimy kursy i warsztaty pierwszej pomocy, od kilkugodzinnych warsztatów po kilkudniowe, certyfikowane szkolenia.

Bierzemy udział w piknikach, festynach i innych wydarzeniach, gdzie zapoznajemy z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

CERTYFIKOWANE MIĘDZYNARODOWE KURSY PIERWSZEJ POMOCY
PAŃSTWOWE KURSY PIERWSZEJ POMOCY

W ramach odpłatnej działalności statutowej prowadzimy certyfikowane kursy pierwszej pomocy w Centrum Szkoleniowym Akceptacja.

Do dyspozycji kursantów są dwie sale (wykładowa i ćwiczebna) o łącznej powierzchni blisko 80 m2. Centrum posiada też wydzieloną przestrzeń na wolnym powietrzu, na której wykonywane są symulacje ewakuacji poszkodowanego z samochodu.

Podczas kursu pracujemy z profesjonalnym sprzętem ćwiczebnym:

👉 Fantom głowy do intubacji (umożliwia praktyczną naukę płytkiej intubacji za pomocą urządzeń nagłośniowych do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych).

👉 Fantom Brayden PRO z zaawansowanym systemem informacji zwrotnej (umiejscowienie dłoni, jakość ucisków, tempo, ilość powietrza wtłaczanego podczas oddechów zastępczych, relaksacja klatki piersiowej).

👉 Komplet fantomów Leardal QCPR (dorosły, dziecko i niemowlę) z elektronicznym systemem informacji zwrotnej.

👉 Realistyczny symulator AED medycznego modelu IPAD (jednego z najpopularniejszych AED na rynku, charakteryzujących się jednym z najszybszych czasów reakcji).

👉 Samochód osobowy przeznaczony do realistycznych symulacji ewakuacji poszkodowanych z pojazdów oraz oceny stanu poszkodowanych w pojazdach.

Nasza kadra to doświadczeni praktycy – ratownicy medyczni z ponad 20-letnim stażem pracy w systemie PRM oraz jedna z kilku w Polsce trenerek międzynarodowych instruktorów w systemie Emergency Primedical Service akredytowanym przez International First Aid Certification Centre.

WARSZTATY

Podczas warsztatów mających na celu przybliżenie działania AED za każdym razem przedstawiany jest cały podstawowy algorytm postępowania w przypadku stania się świadkiem wystąpienia Stanu Zagrożenia Życia.

Dzięki temu Program ten w pełni realizuje zadania szkoleniowe w zakresie podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy, w tym podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS – Basic Life Support – Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne).

Uczymy zasad użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

ZAPISY NA STRONIE: www.nzozmedycznaakceptacja.pl

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIA?

>> Uczymy dzieci, dorosłych i seniorów

>> Oferujemy szkolenia dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

>> Szkolimy wolontariuszy pracujących z osobami zagrożonymi społecznym wykluczeniem i przewlekle chorymi

>> Specjalizujemy się w warsztatach udzielania pierwszej pomocy kobietom w ciąży i niemowlakom,

>> Prowadzimy szkolenia udzielania pierwszej pomocy osobom pod wpływem środków odurzających

>> Uczymy jak udzielać pierwszej pomocy pacjentom poradni stomatologicznych

Posiadamy niezbędne kwalifikacje (Wolontariat prowadzą certyfikowane Ratowniczki Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) i sprzęt ratowniczy, w tym półautomatyczny defibrylator zewnętrzny.