Jak powstała Fundacja Akceptacja

Trans-Akcja, czyli początek Fundacji Akceptacja

Fundacja Akceptacja powstała z potrzeby chwili – stworzenia Fundacji wspierającej osoby transpłciowe.

Ideą, która przyświecała założycielkom, była chęć niesienia szeroko pojętej pomocy osobom transpłciowym.

Pomysł zrodził się jesienią 2016 roku. Niestety, sąd odmówił rejestracji Fundacji pod nazwą Trans-Akcja, a ze statutu powołanej w jej miejsce Fundacji Akceptacja,  musieliśmy usunąć wpisy dotyczące działań na rzecz osób transpłciowych.

Ze zmienioną nazwą i bez zapisów o pomocy osobom trans, Fundacja Akceptacja została zarejstrowana 15 maja 2017 roku.

Batalia sądowa o przywrócenie wpisów zakończyła się sukcesem w połowie 2018 roku. Wtedy na nowo mogliśmy umieścić w statucie punkty dotyczące pomocy osobom LGBT+.

Chcąc wykorzystać nazwę Fundacji, której nie dane było rozpocząć funkcjonowania, pod nazwą Trans-Akcja przez kilka lat prowadziliśmy działania wspierające dla osób transpłciowych.

Na przestrzeni lat zakres działalności ewoluował. Odpowiadając na zapotrzebowanie i uwzględniając swoje możliwości, Fundacja Akceptacja skupia się obecnie na wsparciu przedmedycznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej o naszej obecnej działalności można przeczytać w zakładce Co robimy.