JAK POMOGAMY W TERENIE

Działania Fundacji Akceptacja w terenie

Doraźna pomoc w terenie to najbardziej rozbudowany, czaso- i kosztochłonny obszar działalności Fundacji Akceptacja.

Jak wygląda zespół ratowniczy

Posiadamy 2 ambulanse, w których – w zależności od działań – pojawia się 4 ratowników-kierowców, 3 ratowników medycznych i 3 lekarzy.

Przy długich transportach angażujemy niekiedy dodatkowych kierowców-ratowników. Tygodniowo przeprowadzamy około 4-5 wyjazdów na terenie Poznania i okolic. Trwają one średnio 2-3 godziny. 

Gdzie działamy

Zdecydowana większość naszej działalności to Poznań i okolice, ale wspieramy też ośrodki dla bezdomnych i DPSy na terenie całego województwa – jeździmy do Rożnowic, Nochowa, Błońska i Pobiedzisk.

Przeprowadzamy także transporty międzynarodowe. Zdarzają się one średnio raz na dwa tygodnie, ale bywa i tak, że wyjeżdżamy dwa razy w jednym tygodniu.

Ile osób korzysta z tej formy pomocy

Tygodniowo z doraźnej pomocy medycznej oferowanej przez Fundację Akceptacja korzysta około 50 osób. Szacujemy, że w skali miesiąca realnie z różnych form wsparcia Fundacji Akceptacja korzysta około 250 osób.

Godzinowo w skali tygodnia to bez transportów od 20 do 30 godzin samych działań, a jak dochodzi transport, to sam transport to ok 30 godzin.

Za działaniem widocznym na zewnątrz stoją oczywiście godziny pracy „na zapleczu”. Obsługa sprzętu, planowanie, szkolenia, przygotowanie i uzupełnianie sprzętu, dojazdy, prace biurowe, koordynacja wyjazdów – tym również pracownicy Fundacji zajmują się na codzień.

Formy doraźnej pomocy

Patrole medycznego streetoworkingu

Odbywają się dwa razy w tygodniu. Ratownik-kierowca razem z pracownikiem socjalnym objeżdżają pustostany i podejmują interwencje ratownicze, jeśli jest taka potrzeba. Głównie jest to wstępna ocena stanu osoby, zmiana opatrunków, wywiad SAMPLE. Taki patrol trwa około 4 godzin.

Mobilny punkt pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności

Dwa razy w miesiącu organizujemy punkt pomocy medycznej w miejscu pracy wolontariuszy Zupa Wolności. Jeden dyżur trwa około dwóch godzin i podczas niego świadczymy pomoc w podobnym zakresie jak w trakcie patroli medycznego streetworkingu. W okresie jesienno-zimowym mobilne punkty organizujemy trzy razy w tygodniu.

Mobilne punkty pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy

Po wybuchu wojny w Ukrainie, odpowiadając na potrzebę chwili, zaczęliśmy oferować pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Średnio 2-3 razy w tygodniu organizujemy mobilny punkt pomocy medycznej, który jest obsługiwany przez lekarza i ratownika-kierowcę ambulansu. Jeden dyżur trwa około 2-3 godzin, prowadzimy badania, wystawiamy recepty, pomagamy je wykupywać.

Mobilne punkty pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy

Po wybuchu wojny w Ukrainie, odpowiadając na potrzebę chwili, zaczęliśmy oferować pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Średnio 2-3 razy w tygodniu organizujemy mobilny punkt pomocy medycznej, który jest obsługiwany przez lekarza i ratownika-kierowcę ambulansu. Jeden dyżur trwa około 2-3 godzin, prowadzimy badania, wystawiamy recepty, pomagamy je wykupywać.