Aktualności

Transpomocnik – nie przerywamy prac

Nasza uwaga pod koniec lutego i marca zwróciła się w stronę wojny w Ukrainie. Nie mogliśmy pozostać obojętni i zaangażowaliśmy się intesywnie w działania pomocowe. Udaje nam się jednak także pracować dalej nad naszym projektem.

Nad czym aktualnie pracujemy:

  • Zgodnie z ustaleniami lutowego spotkania, koordynatorka opracowuje kwestionariusz pytań dla pacjenta trans.
  • Przygotowane przez studentów zagadnienia zostały przekazane doktorowi Piotrowi Świniarskiemu, który opracowuje odpowiedzi dotyczące kwestii medycznych korekty płci.
  • Gdy opracowania będa gotowe, studenci przygotują konspekty zajęć, które zweryfikujemy w trakcie zajęć ze studentami.

Nowe obszary współpracy

W międzyczasie odbyło się zdalne szkolenie dla przyszłych menedżerek w ochronie zdrowia, prowadzone przez panią doktor Katarzynę Beatę Głodowską. Uczestniczki miały możliwość spotkać się z Anną Marią Szymkowiak i dowiedzieć o potrzebach transpłciowych pacjentów w kwestiach medycznych.

Szkolenie dla przyszłych menedżerek jednostek ochrony zdrowia wprowadziło nowy ważny element w kwestii odbiorców realizowanego projektu.

 ***

Projekt realizowany z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.