Zapytania ofertowe

W tym miejscy zamieszczane są ogłoszenia o postępowaniach ofertowych prowadzonych przez nasz podmiot ekonomii społecznej w związku z realizowanymi przez nas projektami


Zapytanie ofertowe w związku z realizacją przez Fundację Akceptacja projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału fundacji poprzez zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym”, w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025


Zapytanie ofertowe nr KPO/FA/01/2024

Zakup samochodu specjalnego – karetki sanitarnejZapytanie ofertowe nr KPO/FA/02/2024

Zakup przenośnego (mobilnego) ultrasonografuZapytanie ofertowe nr KPO/FA/03/2024

Zakup komputera przenośnego – laptopa