Aktualności, Projekty, zapowiedzi "dla osób z niepełnosprawnością"

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne do zapoznania się z ta propozycją (w załączniku tekst ogłoszenia w pliku tekstowym do pobrania i wydrukowania)

INNOWACYJNY PROJEKT USŁUG ASYSTENCKICH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POZNANIA

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

– masz od 18 do 35 lat,

– posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
z tytułu dysfunkcji narządu ruchu i/lub wzroku,

–  jesteś osobą sprawną intelektualnie,

– pracujesz, poszukujesz pracy lub opiekujesz się dzieckiem do lat 10 oraz

– chcesz być niezależny i żyć aktywnie, ale napotykasz na ograniczenia wynikające z Twojej niepełnosprawności, to

zapraszamy Ciebie do skorzystania z usług asystenckich*, realizowanych od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. w ramach innowacji społecznej „Cień pomoże Ci… wyjść z cienia”, realizowanej przez Grupę Nieformalną „Włącznik”.

W ramach projektu oferujemy:

– usługi asystenckie dobierane według indywidualnych potrzeb, w wymiarze średnio 40 godzin miesięcznie,

– możliwość samodzielnego wyboru asystenta spośród osób przeszkolonych w ramach naszej innowacji,

– wsparcie mentora aktywności – osoby niepełnosprawnej, która osiągnęła sukces życiowy
i podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem,

– szkolenie z zakresu zasad współpracy z asystentem,

– wsparcie koordynatora projektu oraz psychologa (w razie potrzeby).

* Każda osoba korzystająca z usług asystenta będzie wnosić symboliczną opłatę w wysokości 50 groszy za każdą godzinę pracy asystenta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie maili, zawierających odpowiedź na pytanie, „dlaczego chciał/a/bym korzystać z usług asystenckich”, wraz z załączonym CV na adres asystencjapoznan@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 16 października 2017 r. Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowę osobistą lub przez Skype. Do korzystania z usług zaprosimy 6 osób.

Świadczenie usług asystenckich jest częścią wdrażania Innowacji społecznej pn. „Cień pomoże Ci…wyjść z cienia”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV. Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).

Ogłoszenie o usługach asystenckich

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.