Aktualności

Zapowiedzi na najbliższy tydzień

Kolejny tydzień zapowiada się bardzo intensywnie.
Już we wtorek na zaproszenie Fundacji Bezlik jedziemy do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie przeprowadzić międzynarodowe szkolenie w zakresie pierwszej pomocy dla młodzieży polsko-niemiecko-ukraińskiej.
A wieczorem także we wtorek zapraszamy na kolejne spotkanie „To my, Silne Kobiety” – grupy wsparcia dla kobiet po przejściach.

W środę w ROPS Poznań rozpoczyna się realizacja stażu, w którym stażystą jest młoda osoba transpłciowa, która będzie zdobywała kompetencje zawodowe i społeczne. Staż poprzedzony został cyklem trzech szkoleń dla pracowników ROPS poświęconych zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem osób transpłciowych. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie i powstał z tego cenny materiał edukacyjny. Staż jest realizowany w ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji.

W środę zapraszamy na nasze stoisko na Lecie na Targach. Do już prezentowanej dotychczas formy, dodamy punkt, w którym będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi i poziom wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (SpO2) za pomocą pulsyksometru.

Szykujemy także niespodziankę w prezentowanym przez nas obszarze działania na rzecz edukacji w zakresie transpłciowości. Pojawią się nowe materiały na ekranie. Można także będzie ponownie porozmawiać o pierwszej w Polsce książce przedstawiającej proces korekty płci krok po kroku na podstawie prawdziwej historii, którą opowiada sama bohaterka.

W czwartek zapraszamy na szkolenie poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy kobietom w ciąży i niemowlakom. W szkoleniu wspierać nas będzie Pani Marta, pielęgniarka położna. To nowa propozycja w naszej ofercie szkoleniowej, którą wprowadzamy na stałe do naszej oferty.


W czwartek i piątek odbędą się testowe rozmowy kwalifikacyjne w ramach projektu Wiosenny Inkubator Innowacji, podczas których starać się będziemy znaleźć sposób na to, jak i kiedy podczas rozmowy kwalifikacyjnej mówić o swojej tożsamości płciowej. Jest to jeden z kluczowych elementów testowanych podczas wdrażania Innowacji. Dzięki uczestnikom, którzy z pełnym zaangażowaniem włączyli się w testowanie Innowacji oraz bezcennej i wspaniałej współpracy z ROPS, jesteśmy pewni, że znajdziemy skuteczne rozwiązania tych trudnych zagadnień.


I na zakończenie w sobotę zapraszamy na kolejny dyżur Wolontariatu Pierwszej Pomocy na ul. Grunwaldzką 19 od godz. 10:00. Będzie można poćwiczyć na fantomach, symulatorach AED i zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, poziom wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (SpO2) za pomocą pulsyksometru. Będzie też można obejrzeć prezentację poświęconą udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem środków psychotropowych.  Dyżur realizowany jest dzięki środkom finansowym z budżetu Miasta Poznań. Cykl szkoleń i dyżurów uzyskał także Honorowy Patronat Prezydenta Poznania


W czasie tych wszystkich działań wszyscy goście, kursanci i uczestnicy mogą czuć się bezpieczniej, gdyż towarzyszyć nam będzie defibrylator AED.


A gdzieś tam „w międzyczasie” kolejne konsultacje w sprawie realizowanych przez nas diagnoz psychologiczno-sekuologicznych, projektu naukowego, do którego przystępujemy i wsparcia bardzo ciekawej pracy magisterskiej…

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.