Aktualności, Covid-19

Zakres coraz szerszy…

W mijającym tygodniu prowadziliśmy kompleksowe działania z mieszkańcami i mieszkankami ogródków działkowych znajdujących się przy ul. Lechickiej w Poznaniu.

W związku z pandemią COVID-19 nadal realizujemy projekt o charakterze podstawowej diagnozy stanu zdrowia oraz przekazywania informacji na temat zachorowań. Ponadto w ostatnich dniach realizowaliśmy szereg działań o charakterze medycznym: m.in. działania pediatryczne, transport naszą karetką do szpitala osoby chorej, konsultacje z lekarzami, pomoc w organizowaniu dokumentacji, wizyty u ginekologa (tu dziękujemy Megavox !) .

Odpowiadając na wyzwanie, związane z wielkopokoleniowym wykluczeniem podjęliśmy się również asysty socjalno-bytowej. Obecnie pracujemy nad podsumowaniem swoich kilkumiesięcznych doświadczeń w formie krótkiej i dostępnej dla wszystkich broszury informacyjno-edukacyjnej.

Chcieliśmy również bardzo podziękować, za to, że nas wspieracie! 💪💚🔥