Aktualności, Covid-19

Wsparcie społeczności poznańskich Romów w cieniu pandemii Covid-19 – podsumowanie pierwszego etapu działania

Dzisiaj kończymy pierwszą część projektu, który ma na celu wsparcie, monitorowanie i diagnozę sytuacji mieszkańców byłych ogródków działkowych znajdujących się przy ul. Lechickiej w Poznaniu w obliczu pandemii COVID-19. Jednocześnie informujemy, że projekt został przedłużony do połowy maja.

Zachęcamy, również do zapoznania się z szerszym kontekstem sytuacji społeczności, dla której realizujemy działania. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w tematykę romską wydawnictwa Czas Kultury, całe wydanie nr 4/2016 (191) „Romowie za murami. Samokolonizacja” dostępne będzie dla Was przez tydzień (do piątku, 17 kwietnia) pod linkiem http://czaskultury.pl/content/uploads/2017/05/CzK_4_2016.pdf

Podsumowując, od 27 marca nasz ambulans wyjeżdżał trzy razy w tygodniu na kilku godzinne akcje . Naszym głównym zadaniem było mierzenie temperatury i informowanie Romów o zmieniających się regulacjach prawnych. Jednak postanowiliśmy reagować na zaistniałą sytuację i dzięki współpracy m.in. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów i Kolektywem Rozbrat robiliśmy o wiele więcej, niż zakładał projekt – m.in. poza finansowaniem wspólnie organizowaliśmy dystrybucję żywności przekazanej z Pogotowia Społecznego, wyposażyliśmy społeczność w maski ochronne i płyny dezynfekujące, przeprowadzaliśmy wywiady dotyczące obecnej sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców. Zespół medyczny udzielał dodatkowej pomocy w formie „lotnego punktu porad” w ambulansie, a najbardziej potrzebujący otrzymali pomoc lekarską i pielęgniarską udzielaną przez współpracujących z Fundacją studentów pielęgniarstwa i lekarkę.

Podczas ostatnich tygodni uczyliśmy się wzajemnie od siebie i uzupełnialiśmy w działaniach, jednocześnie podnosząc ich jakość. Przed nami kolejne wyjazdy, które będziemy relacjonować na naszych stronach.

Teraz czas na podziękowania!

– Za wsparcie w postaci przekazanych funduszy na paczki żywnościowe i leki dziękujemy – Wspólnota Sant’Egidio Poznań i osobom prywatym związanym z Poznańska Garażówka
– Za przekazanie darmowych maseczek ochronnych, płynów dezynfekujących i współpracę przy dystrybucji paczek żywnościowych dziękujemy – Rozbrat i Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

– Za współpracę i zaufanie dziękujemy Pogotowie Społeczne

– Za wsparcie i udostępnienie numeru dotyczącego sytuacji Romów, dzięki czemu możemy poszerzyć działania edukacyjne dziękujemy Wydawnictwu Czas Kultury

Serdecznie dziękujemy, również wszystkim osobom wpłacającym na konto naszej zrzutki! Dzięki Wam mogliśmy kupić sprzęt zabezpieczający nas samych i ludzi, do których jeździmy z interwencjami – m.in. poprzez zakup kombinezonów, masek, gogli…