Wsparcie prawne

Osoby transpłciowe oraz ich bliscy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w formie konsultacji i porad oraz reprezentacji prawnej.

 

 

Porady udzielane są w zakresie spraw dotyczących prawnej korekty płci jak i innych zagadnień prawnych.

Możliwa jest także płatna reprezentacja prawna w prowadzeniu spraw, także w zakresie prawnej korekty płci (przygotowanie pozwu, wniosku o wyznaczenie kuratorów, reprezentacja w sądzie). Dla naszych beneficjentów udzielane są przez prawników rabaty.

Obecnie porad prawnych udzielają dwie osoby:

Pani Renata Szewczyk
Pani Karolina Downar

Potrzebę konsultacji proszę zgłaszać mailowo kontakt@akceptacja.org.pl z dopiskiem „konsultacja prawna”.