Wsparcie dla osób LGBTQIA z problemem alkoholowym

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu wsparcia dla osób ze środowiska LGBTQIA borykających się z problemem alkoholowym.

Szczegóły projektu, zasady udziału, proponowany model wsparcia znajdują się na dedykowanej projektowi stronie internetowej Trans-Akcja