Aktualności

Wdrażanie i promocja Transpomocnika

Listopad i grudzień to miesiące, w których odbyło się kilka różnych działań związanych z wdrażaniem, testowaniem i promowaniem naszych narzędzi, jakie zostały wyprodukowane w ramach projektu Transpomocnika

Jednym z działań były zajęcia ze studentami, którzy, w oparciu o materiał zawarty w podręczniku „Pacjent odmienny kulturowo” mieli okazję wysłuchać wykładów oraz przygotować zadania (scenki rodzajowe i gry planszowe), których tematem było wsparcie pacjenta transpłciowego. W zajęciach udział wzięli studenci pielęgniarstwa, położnictwa, radiologii, dietetyki i logopedii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Prezentacja założeń Transpmocnika miała miejsce także podczas zajęć ze studentami Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Temat kontaktu z pacjentem/klientem transpłciowym został tutaj zaprezentowany przez pryzmat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (prezentacja odbyła się w ramach modułu „psychologia w ratownictwie”)

Kolejne działania miały już formułę promocji samych publikacji

24.11.2023 r.  o godz. 11.00 Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlicach zorganizowała spotkanie autorskie z Anną Marią Szymkowiak. Rozmawiano o dwóch książkach: „Pacjent odmienny kulturowo” oraz „Transgraniczna komunikacja z pacjentem transpłciowym”.

[…] Pierwsza z publikacji porusza zagadnienia kulturowo-religijne w opiece zdrowotnej.

Jaki jest stosunek poszczególnych religii do zdrowia oraz m.in. do in vitro, transplantacji organów, antykoncepcji, etc.? Jakie prawa posiada pacjent odmienny kulturowo? Tematy te nabierają szczególnego znaczenia w chwili, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i wiele osób poszukuje schronienia w Polsce.

„Transgraniczna komunikacja z pacjentem transpłciowym”  to książka o pacjentach nieheteronormatywnych. Jak rozmawiać z takim pacjentem? Jakie są procedury? Jak wygląda ujednolicony protokół opieki medycznej dla osób trans? Książka powstała w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Anna Maria Szymkowiak jest transpłciową kobietą, jest także ratownikiem medycznym.  Problemy osób trans zna zarówno z perspektywy pacjenta, jak i pracownika służby zdrowia. Jest także prezeską Fundacja Akceptacja  działającej na rzecz osób wykluczonych i dążącej do podniesienia świadomości społecznej o osobach nieheteronormatywnych […] (fragment tekstu zaproszenia przygotowanego przez personel Biblioteki UwS)

W spotkaniu udział wzięli studenci kierunku Pedagogika i Ratownictwo Medyczne i kadra dydaktyczna Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, studentów kierunku Pedagogika. Zaproszenie było skierowane także do wszystkich zainteresowanych tematyką i działaniem na rzecz tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa. Organizatorem spotkania była Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlcach Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach

W pierwszych dniach grudnia na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone tematyce pacjenta transpłciowego połączone z prezentacją obu publikacji. W spotkaniu, mimo późnej pory, wzięło udział ponad 20 studentów i wykładowców UMP

***

Co warto podkreślić, w obu przypadkach (Siedlce i Poznań) padły wyraźne deklaracje chęci kontynuowania współpracy oraz szukania rozwiązań, które umożliwiłyby wprowadzenie zagadnień omawianych w obu publikacjach do programu nauczania wzorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Mimo, że grudzień zbliża się nieubłagalnie do końca, a z nim kończy się okres realizacji projektu, dzięki takim między innymi deklaracjom, jak wspominane wyżej, już wiemy, że temat będziemy kontynuować i rozwijać. Ale o tym, jak i o jeszcze innych sposobach promowania zagadnień Transpomocnika opowiemy w kolejnej aktualności.

Korzystając z okazji, już zapraszamy do obserwacji naszych mediów społecznościowych, w których pod koniec grudnia pojawi się specjalne wydanie newslettera poświęcone właśnie Transpomocnikowi

***

Opisane działania są częścią projektu Transpomocnik, realizowanego przez Fundację Akceptacja od października 2021 roku.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.