Ratuję, bo potrafię!

Ratuję, bo potrafię! Pierwsza pomoc dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl wydarzeń poświęconych nauce udzielania pierwszej pomcy przedmedycznej dla mieszakańców Powiatu Poznańskiego
 
Zajęciami objęte zostaną zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.
 
  • Dla osób dorosłych mamy w ofersie certyfikowane kursy międzynarodwe International First Aid Certification Centre (IFACC) oraz moduły specjlatyczne poświęcone zagadnienim bezpieczeństwa na obszrach wodnych, wypadków komunikacyjnych i udzielania pierwszej pomocy osobom z niepełnopsrawnościami. Zajęcia będa dostosowane do wieku dzieci.
  • Z dziećmi przeprowadzone zostaną zajęcia dostosowane do ich wieku, w któych skupimy się przede wszystkim na bezpiecznym i skutecznym reagowaniu na sytuacje niebezpieczne
  • Osobnym cyklem będą wydarzenia plenerowe, skierowane zarówno do dorosłych jak i dzieci, w czasie których w aktrakcyjny sposób, wykorzystując sprzęt ratunkowy (ambulans, łodzie ratownicze), zaprezentujemy skuteczne metody niesienia pierwszej pomocy oraz bezpieczne zachowania na obszrach wodnych (plaże jezior i rzek)

W tym miejscu będą umieszczane linki do aktualności związanych z realizacją tego projektu

Projekt finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego