Aktualności, Projekty

„Udar – liczy się każda minuta!”

W sobotę 29 sierpnia nasza ekipa wsparła po raz kolejny wydarzenie organizowane przez Fundację Petra Senior

https://www.facebook.com/FundacjaPETRAsenior/photos/pcb.2610478679216758/2610478292550130/?type=3&tn=HH-R&eid=ARAf93nM-ppMg10tVsu7mwO3VhDbHH15yahXINsHcXfrGq3e5cIgkno8-dSbKnhxo4ipV8qTIuDCX1Em&xts%5B0%5D=68.ARC_BdZacCfxqRLeRlX5tJHCu5BmkP0auq53HTzIBy6ieInFPWVq_e-m__F2JyvPRY3HNrDEulwRt6LdebCxNm0pWmJrNp3gkfY8bR8tbZqMtP_Lu0jq-KlwYZhGiClQH7-BtW3ETofgkI5SfC0H3FlS3ct-Ivjqr6watOU9MglLYJ0a8dIiGxhxVDtNbxlG3CN1Xc8DOtGfDqbj3PDxLJMnbPZRvrIjSPDy3vbxrFkD-kktrl5SFhFOKeaeu7Z2r_WyAakevHTD_a4EmJFmdMpSo7G0O2ryBtatWCsc21p8NWrZt5Wts7tlz_XphgiNROWOMkso

A tak było podczas pierwszej akcji nad Rusałką

https://tvkwinogrady.pl/nagrania/wideo/hd/webm/15158

Dziękujemy za spędzony wspólnie weekend i zaufanie we współpracy!

💥🍀
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą
Fundacja PETRA senior