Uczymy dzieci

Im szybciej, tym lepiej – to hasło jest jednym z naszych głównych celów działania w zakresie edukacji o udzielaniu pierwszej pomocy i zasadach bezpieczeństwa.

Wyrabianie odpowiednich nawyków, zdobywanie wiedzy i umiejętności, przełamywanie oporów – im szybciej zaczniemy to wpajać dzieciom, tym lepsze efekty osiągniemy.

Dzieci są ciekawe, chętne poznawania, aktywne, otwarte. To doskonałe podstawy, by uczyć skutecznie, ale także, takie postawy niosą wiele zagrożeń, dlatego bardzo ważne jest, by uczyć je także zasad bezpieczeństwa, wskazywać na zagrożenia, ale w taki sposób, by dzieci nie zniechęcać do interwencji, tylko, by robiły to ze świadomością zagrożeń i dbały o własne bezpieczeństwo.

Nasz warsztaty kierujemy do wszystkich dzieci, od najmłodszych (przedszkolaków) do młodzieży (szkoły średnie). Program warsztatu dostosowany jest do grupy wiekowej. W trakcie zajęć wykorzystujemy wysokiej klasy sprzęt ćwiczebny i uczymy w praktyczny sposób najważniejszych zagadnień związanych z pierwszą pomocą.