Aktualności

Trwają prace nad Transpomocnikiem

Mimo niekończącej się pandemii Covid, powtarzającym się kwarantannom i kolejnym ograniczeniom, kontynuujemy prace nad Transpomocnikiem. W styczniu prace realizowaliśmy zdalnie, ale już w lutym udało nam się odbyć kilka spotkań i konsultacji.

Cenne współprace

Na początku lutego pozyskaliśmy dwie bardzo cenne współprace: wsparcie dla projektu zadeklarował urolog – dr n.med. Piotr Świniarski, który specjalizuje się w operacjach korekty płci zarówno trans mężczyzn, jak i trans kobiet. Dzięki jego wskazówkom trafiliśmy także do dr n.med. Macieja Klimarczyka, specjalisty psychiatrii, seksuologa i psychoterapeuty, który także wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie.

Obydwaj specjaliści wesprą nasze działania konsultując materiały opracowane przez studentów z Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Białostockiego. 

Co więcej, dr Piotr Świniarski zaproponował udostępnienie własnych materiałów edukacyjnych, które będziemy mogli wykorzystywać podczas spotkań wprowadzających do zagadnienia trans pacjenta na zajęciach ze studentami.

Doprecyzowujemy scenariusze

W połowie lutego udało się także zorganizować stacjonarne spotkanie Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Białostockiego, podczas którego omówiliśmy przygotowane scenariusze. Opiekun koła, dr Andrzej Guzowski, zwrócił uwagę na potrzebę opracowania konspektów dla poszczególnych zagadnień. Od razu też, pod jego przewodnictwem, udało się przeprowadzić warsztat, na którym wspólnie poddaliśmy modyfikacji scenariusze oraz zaplanowaliśmy dalsze kroki.

Po teorii przeszliśmy do praktyki. Na specjalnie zaaranżowanej sali odegraliśmy scenki z udziałem personelu medycznego i trans pacjentki, które pozwoliły zweryfikować przygotowane opracowania oraz doprecyzować, jakie informacje są nam potrzebne.

Dalsze kroki

Najbliższe tygodnie to szereg dalszych prac nad projektem:

  • Koordynatorka projektu, Anna Maria Szymkowiak, przygotuje formularz do wywiadu medycznego dla personelu.
  • Studenci doprecyzują pytania o zabiegi medyczne, które następnie koordynatorka przekaże dr Świniarskiemu.
  • Po uzyskaniu odpowiedzi, studenci przygotują konspekty zajęć według ustaleń, jakie podjęliśmy podczas lutowego spotkania w Białymstoku i poddamy je kolejnym sprawdzianom praktycznym.

W ten sposób powstanie gotowy model, który w drugim semestrze zostanie poddany testom na kolejnym kierunku medycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jednocześnie trwają też prace nad opracowaniem algorytmów dla praktyk zawodowych, które w dużym stopniu będą opierać się o rozwiązania, jakie przygotowujemy w odniesieniu do studentów, stąd prace te na tym etapie przebiegają praktycznie w oparciu o te same rozwiązania.

 ***

Projekt realizowany z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.