Transpomocnik

W październiku 2021 r. ruszyliśmy z nowym projektem. Jego efektem ma być Pomocnik dla studentów kierunków medycznych, zawierający zbiór informacji jak postępować z osobą trans.

Po co Transpomocnik

>>>>> Zobacz też: <<<<<

Projekt jest odpowiedzią na niski poziom wiedzy o osobach transpłciowych w środowisku medycznym oraz dyskryminację osób transpłciowych w jednostkach opieki medycznej.

Nie posiadając odpowiedniej wiedzy, środowisko medyczne napotyka na duże trudności spotykając osobę nieheteronormatywną.

Przykładowo, gdy osoba jeszcze wygląda jak mężczyzna, ale ma już pesel kobiecy, nie wiadomo na jaką salę chorych trzeba ją położyć: żeńską czy męską? A jak z nią rozmawiać, jak się do niej zwracać, pan czy pani? Położne pytają, jak mają zapewnić pomoc trans kobiecie po operacji, skoro nie wiedzą, na czym operacja polega, rejestratorka pyta, jak ma zapowiedzieć kobietę, która w dokumentach ma dane męskie, urolog się dziwi, dlaczego przychodzi do niego kobieta, ginekolog się dziwi, dlaczego przychodzi do niego mężczyzna. Ratownik w miejscu wypadku przeżywa konsternację, gdy rozbierając kobietę w celu podjęcia RKO trafia na silikonowe piersi, albo opatrując rany w okolicy pachwin, widzi u mężczyzny damskie narządy płciowe

Te wszystkie sytuacje powodują dyskomfort u obydwu stron, wymagają przygotowania, posiadania elementarnej wiedzy, żeby bez niepotrzebnych stresów, przystąpić do świadczenia usług medycznych.

Do kogo kierujemy działania?

Bezpośrednią grupą docelową planowanego projektu są studenci kierunków medycznych, którzy zwiększą swoją wiedzę na temat transpłciowości oraz kompetencje miękkie w zakresie postępowania z pacjentami i pacjentkami transpłciowymi. Z projektu skorzystają jednak przede wszystkim osoby transpłciowe – wzrośnie ich komfort związany z korzystaniem z pomocy medycznej w wybranych placówkach.

Czym będzie Transpomocnik?

Naszym celem jest opracowanie zbioru informacji – porad, wskazówek, dobrych praktyk – dotyczących specyficznych potrzeb i oczekiwań pacjentów transpłciowych. Chcemy wypracować narzędzia, które wyposażą studentów kierunków medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia w podstawowy pakiet informacji. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu poczują się oni komfortowo w kontakcie z osobą trans, a to z kolei przełoży się na poprawę sytuacji transpacjentów.

Współpraca ze środowiskiem akademickim

Prace nad pomocnikiem będą odbywać się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest opracowanie standardów we współpracy ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Białostockiego. Ważnym elementem prac jest  też znalezienie odpowiedniej formy dla Transpomocnika – drukowanego podręcznika, aplikacji mobilnej a może sztywnych kart pracy. Chcemy, aby ostateczna forma Transpomocnika była łatwa w użyciu i rozpowszechnianiu i w tym temacie jesteśmy bardzo otwarci na sugestie środowiska medycznego.

Transpomocnik w ochronie zdrowia

Istotną rolę w upowszechnianiu Transpomocnika odegrają Ambasadorzy – osoby wyłonione spośród studentów, które następnie będą promować Transpomocnik w miejscach swoich praktyk i staży. 

W ramach projektu odbędzie się także cykl szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia i studentów kierunków medycznych. Szereg materiałów będzie też dostępny nieodpłatnie na naszej stronie internetowej do pobrania przez uczelnie medyczne, przychodnie, szpitale i inne placówki ochrony zdrowia – zależy nam na zbudowaniu sieci placówek przyjaznych osobom trans w całej Polsce.

 ***

 

Projekt realizowany z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.

Transgraniczna komunikacja z pacjentem transpłciowym

Jest to wyjątkowa na rynku publikacja naukowa prezentująca zagadnienie opieki medycznej nad pacjentem trans w wydaniu transgranicznym

Materiały opracowane w ramach realizacji Transpomocnika stały się podstawą do opracowania publikacji naukowej w trzech językach poświęconej komunikacji transgranicznej z pacjentem transpłciowym. Publikacja prezentuje zasady obowiązujące w Ukrainie, będąc tym samym cennym narzędziem dla medyków, którzy pracują w Polsce z osobami trans z Ukrainy.

Publikacja mogła powstać dzięki projektowi finansowanemu przez Americares  , w ramach którego nawiązaliśmy wspólpracę z trzema ukrańskimi organizacjami LGBT we Lwowie

Publikacja w wersji elektronicznej do pobrania poniżej (przycisk)

Konferencja naukowa

30 maja 2023 roku na Wydziale Nauk O Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematowi opieki zdrowotnej pacjentów transpłciowych.

Wśród uczestników i uczestniczek byli między innymi członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz studenci kierunku Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. Dr hab. n. med Sławomir J. Terlikowski, który podkreślił otwartość Białostockiego Uniwersytetu Medycznego w podejmowaniu tematów trudnych, ale ważnych i potrzebnych.

 

Podczas powitania głos zabrała także przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dr Beata Olejnik: “Zawsze musimy być lepsi dla naszych podopiecznych.” – podkreśliła.