Aktualności

Transpomocnik we Lwowie

28 grudnia mieliśmy okazję odbyć spotkanie z działaczami organizacji wspierających osoby transpłciowe we Lwowie. Podczas spotkania przekazaliśmy publikacje, jakie powstały w ramach wspólnych działań. Dzięki tym działaniom powstała publikacja o transgranicznej komunikacji z pacjentem transpłciowym (link do publikacji https://wydawnictwo-silvarerum.eu/produkt/transgraniczna-komunikacja-z-pacjentem-transplciowym/)

Podczas spotkania, które odbyło się w przeddzień największego w tej wojnie ataku rakietowego (29 grudnia), omówiliśmy kierunki dalszej wspólpracy oraz zainicjowaliśmy nawiązanie kontaktu z kolejna ukraińską organizacją działającą na rzecz wsparcia osób transpłciowych. Organizacja ta to Cohorta, z któej przedsatwicielami spotkamy się podczas kolejnej wizyty we Lwowie w lutym 2024 roku


Podręcznik powstał dzięki finansowaniu w ramach projektów

Wyjazdy do Lwowa realizowane są w ramach wsparcia