Transpłciowy pacjent – komunikacja bez przemocy – panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny o wspomaganiu i opiece nad osobami trans przyniósł kilka istotnych spostrzeżeń. Kierunek, w którym jako fundacja poszliśmy, okazał się zupełnie nie zagospodarowaną przestrzenią w polskich  realiach. Wspomaganie i przygotowanie do opieki nad pacjentem transpłciowym było do tej pory zupełnie pomijane.
Kolejną rzeczą, która wynikła w trakcie dyskusji był fakt potrzeby dotarcia z tym do większej liczby osób. Zastanawialiśmy się jak kształtować postawy. Wszyscy zgodzili się, że trzeba te potrzeby pokazywać w dwutorowym aspekcie : edukacji permanentnej i wyspecjalizowanej, czyli w tym przypadku celnie trafiającej do studentów medycyny jak i już osób pracujących.
Niewątpliwie trzeba opracować dodatkowe materiały, które w formie zabawy i edukacji pozwolą wchodzić w zagadnienia transpłciowości. Warto by było stworzyć nie tylko wytyczne, ale też gry czy inne formy lekkiego przyswajania tej wiedzy. Tyczy się to głównie osób niezwiązanych z medycyną.

Debata odbyła się w ramach Poznańskich Dni Równości 2023 i jest kolejnym elementem działania, jakie nasza fundacja prowadzi od 2021 roku w kwestii wypracowania rozwiązan mających na celu opiekę medyczną nad pacjentem transpłciowym

Debata sfinansowana w ramach środków budżetowych Miasta Poznania