Aktualności, Projekty

To już dwa miesiące z projektem asysty socjalno-bytowej

Kolejny tydzień z asystą socjalno-bytową realizowaną dzięki wsparciu finansowemu MAGOVOX! 💥💥🤜🏽🤛🏼

To już ósmy tydzień współpracy asystentów socjalno-bytowych ze społecznością romską! Naszym celem jest wspieranie, rozumiane jako umożliwienie praktycznej realizacji równego dostępu do służby zdrowia, opieki medycznej, konsultacji prawnych, współtworzenie materiałów edukacyjnych i współpraca z innymi podmiotami w celu poszerzania rozumienia „integracji”, jako m.in. antydyskryminacyjnego procesu wzajemnej nauki o sobie nawzajem, swojej historii i sytuacji socjalno-bytowej.
Podczas kolejnych tygodni udało się zarejestrować w Urzędzie Pracy kolejne osoby, zapewnić dostęp do porad prawnych, podejmować akcje interwencyjne, jak i kontynuować stałą współpracę w zakresie wsparcia działań pacownika MOPR (m.in. zapewnienie tłumacza) oraz cały czas świadczyć profesjonalne usługi medyczne!

W przyszłych tygodniach dalej będziemy pracować nad komponentem edukacyjnym i planować kolejne miesiące…!

Akceptacja, to uczenie, działanie i wzajemny szacunek! ❤️☀️
Wzmacniaj, również siebie i swoją otwartość!💥

*Dziękujemy za wsparcie finansowe i zaufanie w prowadzeniu działań o charakterze medycznym i anty-dyskryminacyjnym MAGOOVOX