Aktualności, Projekty

Kolejny etap naszej współpracy w projekcie asysty społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego.

Miesiąc po miesiącu wyciągamy wnioski z kolejnych działań, prowadzimy dyskusje, piszemy raporty. Staramy się opracować nasze działania w taki sposób, żeby wskazywać na dobre rozwiązania, które niwelują bariery systemowe, jednocześnie tworząc możliwości świadomego wejścia w system dla tych, którzy tego będą chcieli. Wiemy, że nasza praca to długi proces.

Niemniej jednak nie nastawiamy się na szybkie statystyki, tylko na powolne wypracowywanie ścieżek, z których będą mogły korzystać przyszłe pokolenia! Dziś to najmłodsi są tłumaczami dla najstarszych, z powodu uzyskania dostępu do edukacji w Polsce. Współpracujemy także z pracownikiem MOPR, któremu dziękujemy za otwartość i poświęcony czas Michał Ptak.
Dzięki współpracy pomiędzy Fundacją, MOPR a WSL w tym tygodniu odbyła się pierwsza wizyta w Poznańskim Centrum Świadczeń Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Podczas spotkania pracowniczki i cały zespół PCŚ asystowały grupie współpracujących z nami osób przy wypełnieniu dokumentów. Bardzo serdecznie dziękujemy całemu zespołowi PSĆ oraz kierowniczce Agnieszce Wilczyńskiej za otwartość na współpracę i wsparcie

Akceptacja to działanie!

Dziękujemy:
Magovox
Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów