Aktualności, aktualności trans, Projekty

Szkolenia w Policji

 

 

 

 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy oficjalne pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w którym wyrażona została zgoda na przeprowadzenie wspólnego szkolenia dedykowanego policjantom garnizonu wielkopolskiego. Zgoda ta jest efektem prac, jakie wykonujemy od jesieni zeszłego roku, kiedy to w ramach dotacji z Urzędu Miasta Poznania uruchomiliśmy projekt służący przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji na tle tożsamości płciowej.

Konsultacje w sprawie szkolenia podczas dyzuru naszego punktu

W ramach tego projektu uruchomiliśmy punkt konsultacyjno-informacyjny, telefon zaufania oraz odbyliśmy szereg spotkań, zarówno z samymi zainteresowanymi, jak i instytucjami, które powinny przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Jednym z efektów tych działań jest dystrybucja plakatów informacyjnych, które znalazły się w gablotach informacyjnych poznańskich sądów, prokuratury i Straży Miejskiej.

Drugim efektem jest właśnie przygotowywane szkolenie, koordynowane przez Komisarz Kingę Fechner, kierownika Zespołu Profilaktyki Społecznej w KWP. Po odbyciu spotkań roboczych został ustalony szczegółowy plan szkolenia oraz jego zakres. Wskazano i omówiono potrzeby, na jakie to szkolenie ma odpowiedzieć i jakie efekty powinno przynieść. Nasze szkolenie będzie kaskadowe, gdyż wezmą w nich udział policjanci z komend garnizonu wielkopolskiego, którzy następnie będą zobowiązani przekazać uzyskaną wiedzę swoim podwładnym.

Spotkanie robocze z Komisarz Kingą Fechner

Podczas rozmów roboczych omówiona została także potrzeba przeprowadzenia szkolenia z policjantami, którzy patrolują ulice. Podczas dalszych prac przygotowujących szkolenie zostanie podjęta decyzja, czy przeprowadzone zostanie osobne szkolenie, czy zostanie uwzględniona ta potrzeba w szkoleniu, które jest już ustalone i którego termin został wyznaczony.

Podczas realizowania innego przedsięwzięcia, związanego z pozyskaniem wsparcia przy remoncie naszego lokalu, spotkaliśmy się z zastępcą kuratora okręgowego, który także wyraził zainteresowanie tego typu szkoleniem.

Samo szkolenie będzie zawierało w sobie zagadnienia społeczne, prawne i psychologiczne. Poprowadzi je nasz zespół, który utworzyliśmy na potrzeby tego projektu : radca prawny Renata Szewczyk, psycholog Zofia Szydłowska i prezes zarządu fundacji, Anna Maria Szymkowiak.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.