Aktualności, aktualności trans

Szkolenia i warsztaty z transpłciowości

Początek roku przynosi nam ciekawe wyzwania. Jednak nie wzięły sie one znikąd. Konsekwentne budowanie marki, zdobywanie wiedzy, kompetencji, aktywny udział w wielu inicjatywach, w tym zwłaszcza w tych, mających na celu zwracanie uwagi na potrzeby w zakresie wsparcia edukacyjnego w tym temacie w pracach różnych zespołów, ale co równie ważne, podejście do tego, co i jak robimy, oraz konsekwentne budowanie przekazu, który staje się już w pewnym sensie „wizytówką” naszych działań, zaczyna przynosić konkretne, fajne efekty.

Także to, że skupiamy się na tym, co robimy, a nie na tym, by było o tym głośno, także pomaga w naszych codziennych działaniach. Zamiast rozpisywać się o tym, w jakich pracach, w jakich zespołach, aktywna jest trans kobieta, nasza prezes, skupiamy się na tym, co robimy, i mówimy o tym, co robimy, a nie o tym, kto to robi. A w sumie byłoby się czym pochwalić – Komisja PBO19, konsultacje Rocznego Programu Współpracy z NGO, konsultacje programu lokalowego dla NGO, powołanie i przewodniczenie Komisji Dialogu Obywatelskiego, udział w pracach innego KDO, udział w konferencjach poświęconych Innowacjom społecznym (jako jeden z podmiotów taką innowację realizujących)…

Te wszystkie prace przynoszą teraz efekty, na które czekaliśmy długo, ale warto było.

Już pod koniec lutego przeprowadzimy dwudniowe szkolenie dla pedagogów szkolnych w temacie wsparcia dla trans uczniów.

Pod koniec marca przeprowadzimy warsztat z uczniami w temacie transpłciowości w ramach zajęć antydyskryminacyjnych.

W udzielonym wywiadzie dla Tesco o programie „Decydujesz, pomagamy”, mówimy o tym, czym zajmuje się fundacja i jak pierwsza pomoc, która była tematem projektu, który wygrał w naszym regionie IV edycję konkursu, służy realizacji celu wsparcia osób trans.

Mimo stosunkowo krótkiej historii naszej fundacji, konsekwencja realizacji naszej wizji działania, która nie raz spotykała się z dużą krytyką ze strony różnych środowisk, zaczyna przynosić coraz lepsze efekty, czego dowodem są te działania, które zapowiadamy, jak i to, że nasz telefon zaufania podczas dyżuru zawsze dzwoni…

Nasze działania w tym zakresie współfinansowane są w ramach dotacji instytucjonalnej Fundacji Batorego