profilaktyka dla osób zagrożonych wykluczeniem

Profilaktyka chorób układu krążenia

Badania profilaktyczne w profilaktyce chorób układu krążenia

Od 2020 roku Fundacja Akceptacja prowadzi stały dyżur, podcza którego można wykonać badanie profilaktyczne chorób krążenia.

Utrudniony i ograniczony dostęp do Państwowej Służby Zdrowia powoduje, że wiele grup społecznych, w tym zagrożonych społecznym wykluczeniem, narażonych jest na znaczne ograniczenia w dostępie do profilaktyki.

Ograniczenia finansowe i zdrowotne, ale też strach, często głęboko ukrywany przed samym sobą, o to, że wizyta u lekarza jest związana z występowaniem choroby, powoduje, że osoby te rezygnują lub znacznie ograniczają profilaktykę.

W obszarze chorób układu krążenia mamy wiele grup podniesionego ryzyka. Wiąże się to z ogólnie postępującym z wiekiem obniżeniem sprawności funkcjonowania organizmu, często wzmacnianym przez różne schorzenia i zwiększoną podatność na występowanie stanów chorobowych w tych obszarach. Ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia życia ściśle są związane z zaburzeniami i chorobami układu krążenia. Coraz częściej występuje podniesiony poziom cukru czy cholesterolu, co może prowadzić do ostrych zespołów wieńcowych, udarów. Zwiększa się zagrożenie wystąpienia i pogłębiania się chorób immunologicznych.

Obecnie do grup ryzyka zalicza się już osoby 30-letnie. Stały pośpiech, coraz większy pęd, nadmiar obowiązków, stres, złe odżywanie,  bagatelizowanie sygnałów wysyłanych przez organizm, przyczynia się do coraz większej grupy mieszkańców, których można zaliczyć do grup podniesionego ryzyka. Ze względu na obowiązki zawodowe i rodzinne, często po prostu nie mają czasu korzystać z profilaktyki w ramach przychodni NFZ, czynnych od poniedziałku do piątku.

Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu +48 / 667863841 lub pisząc na adres mailowy kontakt@akceptacja.org.pl

Od lutego 2020 roku do odwołania badania dla mieszkańców Poznania są darmowe w ramach dotacji Urzędu Miasta Poznania.

Chętni spoza Poznania mogą przyjść w terminach podanych dla badań bezpłatnych, jednak będą musieli zapłacić.

Dla osób spoza Poznania istnieje możliwość przyjazdu do grupy odbiorców (min 15 osób). Termin w takim wypadku ustalany jest zawsze indywidualnie.

Profilaktyka chorób skóry