Studencka współpraca

szczegółowy opis naszych działań w tym obszarze znajduje się tutaj

Współpraca z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

Wsparcie dla studentów AHE

Nasza Fundacja oferuje wsparcie w postaci umożliwienia odbycia praktyk i staży dla studentek i studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi studiujących na kierunku psychologia.

Oferujemy też wsparcie przy realizowanych projektach w ramach zajęć semestralnych. Na chwilę obecną poprzez dostęp do naszych grup odbiorców, a po przejęciu lokalu i przeprowadzeniu remontu, także z naszej bazy lokalowej, w której możliwe będzie odbywanie spotkań indywidualnych oraz prowadzenia warsztatów, wykładów, prelekcji.

Współpraca z AHE

Nasza Fundacja podpisała z AHE umowę partnerską, w ramach której zamierzamy wspólnie pracować nad tematyką transpłciowości i ułatwianiem transpłciowym studentom studiowania z poszanowaniem ich specyficznych potrzeb. W planach mamy także prowadzenia wspólnie badan w tym zakresie w ramach koła studenckiego na kierunku psychologii.

Tematyce tej poświęcona jest dedykowana strona internetowa, która znajduje się tutaj, na której sukcesywnie będą zamieszczane informacje o ofercie i rozwoju współpracy.

Patronaty naukowe

Wiemy, jak ważne jest naukowe podejście do tematyki transpłciwości, które nadal wymaga wielu badań, zwłaszcza w związku z pojawiającymi się stale nowymi wyzwaniami, dlatego wspieramy jako fundacja wszelkie inicjatywy naukowe poświęcone temu tematowi.

Oferujemy wsparcie w dotarciu do grupy docelowej i wsparcie w trakcie realizacji zadań związanych z prowadzonymi badaniami.