Aktualności, Pierwsza Pomoc, Projekty, Wydarzenia

Startuje pierwsza pomoc psychologiczna

Pierwszy pomysł to było podjęcie działań w kierunku uruchomienia wsparcia psychologicznego dla konkretnej grupy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy. Po dyskusjach w naszym zespole i nowych partnerów, wyklarował się projekt w o wiele szerszym ujęciu tematu. Właśnie wczoraj odbyła się inauguracja zupełnie nowego działania pomocowego – warsztat pierwszej pomocy psychologicznej, który przeprowadzony został dla grupy osób na co dzień spotykających się z sytuacjami zagrożenia życia – grupa była różnorodna, ale połączona tą samą potrzebą – był ratownik medyczny, była osoba, która wyszła z alkoholizmu i bezdomności, były asystentki osób starszych i chorych, były pracownice ośrodków wspierających seniorów, Nie ukrywam, że taka forma była dla nas wyzwaniem, gdyż mocno odbiegała od wstępnych planów, jednak wczorajszy warsztat, który miał trwać godzinę, a trwał dwie i charakteryzował się bardzo dużą aktywnością uczestników, pokazał nam, że taka forma jest bardzo skuteczna, gdyż sami uczestnicy mogli dzielić się postrzeganiem głównego tematu, czyli potrzeb wsparcia psychologicznego w tym samym temacie z bardzo różnych perspektyw.
Warsztat odbył się w siedzibie Domu Dziennego Pobytu „Senior Vigor” w Zbąszyniu.
Obszar pierwszej pomocy psychologicznej jest jednym z ważniejszych działań, jakie będziemy rozwijać w tym roku, gdyż na tym polu potrzeby są ogromne, a jak jest ten temat realizowany w praktyce? Z tym pytaniem zostawiamy Was…
Projekt pierwszej pomocy psychologicznej rozwijamy dzięki współfinansowaniu Fundacja Batorego i programu prewencyjnego Pomoc To Moc PZU