Aktualności, Pierwsza Pomoc

Sendpol

Do listy instytucji, które nas wspierają, dołączyła firma Sendpol z Hrubieszowa.

Dzięki otrzymanemu specjalnemu rabatowi mogliśmy zakupić więcej sprzętu w ramach otrzymanej dotacji jak i wybrać lepsze modele.

Także dzięki wsparciu firmy Sendpol weszliśmy w posiadanie profesjonalnej apteczki, dzięki czemu możemy nie tylko szkolić, ale też ratować. Apteczka ta będzie nam towarzyszyć podczas planowanych na okres letni wydarzeń plenerowych. Będzie też na stałe znajdowała się w wyposażeniu naszego lokalu.

Głównym zadaniem naszego Wolontariatu pozostaje niezmiennie nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale niezmiernie nas cieszy, że mamy także na wyposażeniu profesjonalny sprzęt do udzielania pomocy w realnej sytuacji zagrożenia życia.

Obyśmy nigdy nie musieli go użyć, ale gdyby do tego doszło, jesteśmy przygotowani, a żeby tą gotowość zwiększyć szukamy już możliwości podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w kwalifikowanych kursach pierwszej pomocy.

Przykład Wolontariatu pokazuje, jak ważne jest sieciowanie i jakie efekty może przynieść partnerstwo. Pomysł, by uruchomić w ramach Fundacji kursy pierwszej pomocy pojawił się w październiku zeszłego roku. Od tego czasu rozwój naszego pomysłu jest możliwy dzięki pozyskaniu partnera strategicznego, jakim jest Akademickie Stowarzyszenie Ratownictwa i Medycyny Katastrof, uzyskaniu dofinansowania z budżetu miasta Poznania, otrzymaniu dotacji z Funduszu PZU, otrzymaniu wsparcia z firmy Sendpol i uzyskaniu Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta

Dotacja Funduszu PZU pozwoli znacząco zwiększyć profesjonalizm prowadzonych przez nas warsztatów, gdyż zakupiony zostanie wysokiej klasy sprzęt ćwiczebny, który znacząco zwiększy nasze możliwości szkoleniowe. 

 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.