Aktualności

Seminarium „One Step Forward – Two Steps Back Youth, Gender & Democracy in Europe” 1.-4.10.2020

Niemiecko-polsko-austriackie spotkanie młodzieży w Poczdamie
01. do 04. października 2020 r

Dla młodych dorosłych w wieku 18-27 lat z Polski, Austrii i Niemiec

Młodzi ludzie z trzech krajów UE spotykają się na temat równości jako elementu demokracji. Punktem wyjścia są własne doświadczenia uczestników. W warsztatach mieszanych, środki artystyczne są wykorzystywane do powiązania własnych doświadczeń z doświadczeniem ról płciowych i równości płci w swoim kraju.
Wspólnie opracują one, jakie wytyczne i prawa uzgodniła Europa i jak te wspólne wytyczne są wdrażane w krajach uczestniczących.

Oprócz postępów na drodze do większej sprawiedliwości i demokracji, poruszone zostaną również kwestie związku między tendencjami antyeuropejskimi i antygenderowymi, takimi jak strefy wolne od LGBT, zniesienie edukacji seksualnej i wzrost rasizmu, który nienawidzi kobiet.

Dalsze informacje i rejestracja na stronie: https://www.hochdrei.org/index.php?article_id=38&clang=1&seminar_id=399