Aktualności

Rusza projekt Transpomocnik

W październiku ruszyliśmy z nowym projektem. Jego efektem ma być Pomocnik dla pracowników ochrony zdrowia, zawierający zbiór informacji jak postępować z osobą trans.

Brak wiedzy

Nie posiadając odpowiedniej wiedzy, środowisko medyczne napotyka na duże trudności spotykając osobę nieheteronormatywną. Przykładowo, gdy osoba jeszcze wygląda jak mężczyzna, ale ma już pesel kobiecy, nie wiadomo na jaką salę chorych trzeba ją położyć: żeńską czy męską? A jak z nią rozmawiać, jak się do niej zwracać, pan czy pani? Położne pytają, jak mają zapewnić pomoc trans kobiecie po operacji, skoro nie wiedzą, na czym operacja polega, rejestratorka pyta, jak ma zapowiedzieć kobietę, która w dokumentach ma dane męskie, urolog się dziwi, dlaczego przychodzi do niego kobieta, ginekolog się dziwi, dlaczego przychodzi do niego mężczyzna. Ratownik w miejscu wypadku przeżywa konsternację, gdy rozbierając kobietę w celu podjęcia RKO trafia na silikonowe piersi, albo opatrując rany w okolicy pachwin, widzi u mężczyzny damskie narządy płciowe

Te wszystkie sytuacje powodują dyskomfort u obydwu stron, wymagają przygotowania, posiadania elementarnej wiedzy, żeby bez niepotrzebnych stresów, przystąpić do świadczenia usług medycznych.

Transpomocnik dla pracowników medycznych i studentów kierunków medycznych

Naszym celem jest opracowanie zbioru informacji – porad, wskazówek, dobrych praktyk – dotyczących specyficznych potrzeb i oczekiwań pacjentów transpłciowych. Chcemy wypracować narzędzia, które wyposażą pracowników medycznych i studentów kierunków medycznych w podstawowy pakiet informacji. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu poczują się oni komfortowo w kontakcie z osobą trans, a to z kolei przełoży się na poprawę sytuacji transpacjentów.

Współpraca ze środowiskiem akademickim

Prace nad pomocnikiem będą odbywać się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest opracowanie standardów we współpracy ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Białostockiego. Ważnym elementem prac jest  też znalezienie odpowiedniej formy dla Transpomocnika – drukowanego podręcznika, aplikacji mobilnej a może sztywnych kart pracy. Chcemy, aby ostateczna forma Transpomocnika była łatwa w użyciu i rozpowszechnianiu i w tym temacie jesteśmy bardzo otwarci na sugestie środowiska medycznego.

Transpomocnik w ochronie zdrowia

Istotną rolę w upowszechnianiu Transpomocnika odegrają Ambasadorzy – osoby wyłonione spośród studentów, które następnie będą promować Transpomocnik w miejscach swoich praktyk i staży. 

W ramach projektu odbędzie się także cykl szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia i studentów kierunków medycznych. Szereg materiałów będzie też dostępny nieodpłatnie na naszej stronie internetowej do pobrania przez przychodnie, szpitale i inne placówki ochrony zdrowia – zależy nam na zbudowaniu sieci placówek przyjaznych osobom trans w całej Polsce.

 ***

Projekt realizowany z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.