Aktualności, Covid-19

Rozpoczynamy nowy tydzień!

 💪

Od rana mobilny ambulans wyjechał w trasę w celu mierzenia temperatury na terenie byłych ogródków działkowych w Poznaniu. Dzięki współpracy ze społecznością romską przez kolejny miesiąc udaje się uniknąć zachorowań na COVID-19. Miasto Poznań doceniając nasz wysiłek i profesjonalne przygotowanie, podjęło decyzję o konieczności przedłużenia projektu na kolejny miesiąc, finansując działania podstawowe związane z pomiarem temperatury i przekazywaniem informacji. My natomiast nadal realizujemy dodatkowe działania, mające na celu poprawę sytuacji zdrowotnej i socjalno-bytowej imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego.

Cały poprzedni tydzień był dla nas kolejnym wyzwaniem! Mobilny ambulans jeździł do ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności, gdzie zapewnialiśmy m.in. dostęp do porad lekarskich oraz wykonywaliśmy badania, reagowaliśmy na sytuacje kryzysowe, świadcząc transport sanitarny i będąc w kontakcie z innymi grupami wsparcia, organizowaliśmy osobom potrzebującym opiekę i noclegi. Cały czas się uczmy współpracy, spokoju i większego profesjonalizmu…przy czym tak jak w każdej organizacji pozarządowej nieraz pracując za darmo i na elastycznych zasadach… Jednocześnie jesteśmy wdzięczni kolejnym naszym współpracownikom medycznym za okazane wsparcie i często darmowy udział w akcjach. Pandemia pokazała nam, że nawet gdy ogranicza się prawa wypowiedzi, nakłada kolejne restrykcje, społeczeństwo okazuje swoją solidarność!

Przed nami kolejny tydzień! Dziękujemy, że jesteście z nami! 💚
Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski
Amica i Fundacja Amicis Magovox
Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu
Ekonomia Społeczna i Solidarna
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko Mar-Kot
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
Rozbrat
HAHU