Aktualności

Raport z projektu asysty socjalno-bytowej

Podnosimy kompetencje w dziedzinie transkulturowych działań medycznych!

Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury podsumowującej projekt asysty socjalno-bytowej. Działajmy z większą świadomością!