Przedmiot Wielokulturowość w medycynie

Poniżej znajduje się instrukcja i zalecenia dla wykładowców, którzy chcieliby w ramach swoich zajęć wprowadzić proponowane przez nas rozwiązania nuczania o wielokulturowosci w medycynie, którego jednym z zagadnień jest pacjent transpłciowy


Zajęcia skierowane do studentów kierunków medycznych, które zaproponowaliśmy w ramach projektu, można podzielić na kilka etapów. Niewątpliwie najbardziej istotnym jest czas przygotowania do nich instruktora. Z uwagi na fakt, że tematyka dotyczy jednego z najbardziej powszechnie występujących „zjawisk” jakimi są nasze emocje, może to być mylnie odczytane jako coś prostego. Okazauje się, że niewielki odsetek osób potrafi prawidłowo odczytać swoje emocje i dopasować do nich odpowiednie odczucia.

Aby zacząć przygotowania do pracy ze studentami, należy gruntownie z jednej strony zapoznać się z literaturą dotyczącą tego, czym są emocje i jaki wyraz w naszym zachowaniu ukazują. Po drugie, i to jest najtrudniejsza kwestia, należy na spokojnie przypomnieć sobie, jak w jakiej emocji się czuję i czy prawidłowo ją nazywam.

Dla przykładu – Nie mogę powiedzieć że jestem zdenerwowany nie ma takiej emocji jak zdenerwowanie, mogę czuć złość, gniew czy strach. Dopiero gdy prawidłowo je nazwiemy, zmienia się cały kontekst rozumienia wydarzeń dookoła nas i nas dotyczących.

Powyższe kwestie są najważniejsze do rozpoczęcia przygotowania do pracy z zaproponowanym skryptem.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zadania dla studentów w postacji stworzenia gry problemowej?

Gra problemowa stawia przed uczestnikiem warsztatów zadanie wielowymiarowe. Aby móc stworzyć sytuację symulacji w postaci gry, uczestnik kzajęć po pierwsze musi dobrze przepracować teoretyczną cześć związaną z emocjami a następnie przełożyć tą wiedzę na kreatywne rozwiązanie postawionego przed nim zadania.

Autorem instruktażu jest dr Andrzej Guzowski, który prowadzi przedmiot Wielokulturowość w medycynie w Katedrze Zintegorowanej Opieki Medycznej Uniwerystetu Medycznego w Białymstoku


Poniżej znajduje się link do publikacji w wersji elektronicznej