Aktualności, aktualności trans, Projekty

Projekt wsparcia dla osób trans i nowy lokal już za chwilę

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Miasta Poznania rozpoczynamy realizować kolejny projekt. Utworzyliśmy już zespół roboczy, w skład którego weszły prawniczka, psycholożka i trans kobieta. Do końca bieżącego roku wdrożymy system pomocy dla osób transpłciowych doświadczających przemocy i dyskryminacji. Zostanie uruchomiony specjalny numer alarmowy. Uruchomiony zostanie punkt, w którym dyżury będzie pełnił zespół specjalistów w zakresie prawa, psychologii, medycyny i spraw społecznych. W ramach wdrażania systemu wsparcia zespół odbędzie spotkania robocze z przedstawicielami policji, Straży Miejskiej i sądownictwa. Przeprowadzony zostanie także cykl spotkań z osobami transpłciowymi i ich bliskimi. Na podstawie uzyskanych w trakcie spotkań informacji i poczynionych ustaleń opracowany zostanie dokument zawierający opis procedur, jakie zostaną wdrożone w celu zapewnienia osobom transpłciowym i ich bliskim wsparcia w skutecznym przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy oraz sposób powiadamiania o takich aktach. Do końca roku punkt będzie działał w użyczonej przestrzeni (szczegóły wkrótce). Docelowo, od nowego roku, punkt ten na stałe będzie działał w siedzibie fundacji po przeprowadzeniu niezbędnego remontu, pozyskanie której jest już na ostatnim etapie (otrzymaliśmy już z ZKZL w Poznaniu propozycję umowy najmu, którą potwierdzimy w przyszłym tygodniu i przystąpimy do procedury przejęcia lokalu).

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.