Aktualności, Projekty

Pracowity dzień

To był długi i pracowity dzień.

W ramach wsparcia dla osób transpłciowych odbyło się dziś pierwsze spotkanie z trans chłopakiem, który od stycznia będzie miał robioną pełną diagnozę psychologiczno-seksuologiczną. To już druga osoba, której zapewniamy wsparcie w ten konkretny sposób. Obecnie dobiega końca diagnoza pierwszej osoby, która otrzyma ją na początku stycznia i będzie mogła podjąć dalsze kroki na drodze tranzycji, w czym nadal będzie korzystać ze wsparcia Fundacji.

Realizując jeden z punktów projektu, jaki realizujemy dzięki wsparciu Kampanii Przeciw Homofobii, uczestniczymy w serii wykładów  w ramach fakultetów dla studentów 1 i 2 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego poświęconych zagadnieniom transpłciowości. za nami już pierwsze spotkania. Są też już ustalone terminy kolejnych. Projekt ten wpisuje się w cel podnoszenia świadomości o sytuacji osób transpłciowych i potrzebach, jakie stają przed współczesną medycyną i wzajemnych relacjach transpłciowy pacjent/ka – lekarz.

Popołudnie natomiast poświęciliśmy na dokonanie zakupów materiałów remontowych, jakie pozyskaliśmy w ramach Małego Grantu ze środków Miasta Poznania, które zostaną wykorzystane przy remoncie pozyskanego w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych, lokalu z zasobów miejskich. Zakupiliśmy praktycznie cały niezbędny materiał, dzięki któremu zostanie wymieniona wykładzina podłogowa w całym lokalu, położona zostanie nowa kompletna instalacja elektryczna, wyremontowane zostaną i pomalowane ściany i sufit, wymieniona zostanie armatura łazienkowa, odświeżona zostanie elewacja zewnętrzna lokalu. Wszystkie prace remontowe zostaną wykonane wolontaryjnie przez beneficjentów projektu, w ramach którego zostały przyznane te środki, jak i osoby związane z fundacją poprzez prowadzone różnorodne działania wspierające dla osób transpłciowych

Projekty wspierane przez Kampanię Przeciw Homofobii i Miasto Poznań

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.