Aktualności, Covid-19

Pomoc w dobie pandemii dla osób w kryzysie bezdomności

W kilkunastu domach pomocy społecznej w Polsce panuje obecnie bardzo trudna sytuacja. Organizacje pozarządowe ostrzegają, że problem już za chwilę będzie dotyczył kolejnych placówek.

Osoby przebywające w różnego rodzaju ośrodkach pomocowych, czy hostelach nie mogą pozostać bez wsparcia i dostępu do lekarzy.

W związku z COVID-19 działalność poznańskich przychodni jest znacznie ograniczona. W odpowiedzi, dziś ambulans Fundacji Akceptacja wraz z naszą lekarką, oraz sanitariuszką pełnił funkcję mobilnej przychodni o zakresie ogólnym, która dotarła do hostelu poznańskiego Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu. Z naszej pomocy skorzystało 5 osób. Przeprowadziliśmy profilaktyczne badania ciśnienia tętniczego które wskazały na potrzebę mobilizacji i edukacji podopiecznych hostelu o roli jaką odgrywa kontrola ciśnienia tętniczego w kontekście prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych. Wizyta i badanie Pacjentów wskazały na liczne potrzeby – w dostępie do leków, a także specjalistycznych badań ( m.in. badanie USG doppler tętnic obwodowych) trudnych do zrealizowania w warunkach ambulatoryjnych – będziemy starać się przeprowadzić ( i znaleźć osoby chętne do przeprowadzenia) te badania pomimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej. Dokonaliśmy także wstępnej diagnostyki i leczenia dolegliwości zgłaszanych „na ostro” przez Pacjentów. Udzieliliśmy pomocy przy złamaniu ręki, infekcjach i dolegliwościach bólowych. Jednocześnie nasze badania wykazały konieczność objęcia pacjentów dodatkową opieką medyczną i zrealizowanie badań, których nie można wykonać w warunkach ambulatoryjnych (m.in. USG, doppler tętnic).

Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu dziękujemy za zaufanie i wsparcie.

Współpracującym z nami lekarzom i sanitariuszkom za profesjonalizm!
Joanna Gold
Dominika Zapadka
Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski