Pierwsza Pomoc, Projekty

Pomoc to Moc

To kolejny ważny krok na drodze rozwoju naszego Wolontariatu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Prosimy Was o wsparcie, o głosowanie, o udostępnianie, o polecanie. Dzięki tej dotacji uzyskamy środki na finansowanie warsztatów z pierwszej pomocy w mniejszych miejscowościach, w ramach których będziemy szkolić dzieci w szkołach, personel ośrodków wsparcia i wszystkich chętnych. Będziemy uczyć obsługi AED i zachęcać do pozyskiwania defibrylatorów.

Będziemy prowadzić warsztaty w Centrum Bukowska, będziemy prowadzić warsztaty w WTZ-ach, ŚDS na terenie Poznania. Będziemy też zabezpieczać pod względem pierwszej pomocy wyjazdy podopiecznych ośrodków pracujących z osobami z niepełnosprawnościami.
Bardzo liczymy na wasze głosy 

https://pomoctomoc.pl/node/358