Aktualności, Covid-19

Pomoc najbardziej zagrożonym pandemią Covid-19

Miasto Poznań nie zostawia najbardziej potrzebujących bez pomocy. Dzisiaj we współpracy z Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział WielkopolskiMOPR Poznań oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów przeprowadziliśmy wizytę monitorującą i profilaktyczną na koczowisku Romów przy Lechickiej w Poznaniu. Przekazaliśmy materiały informacyjne, wszyscy mieszkańcy koczowiska mieli zmierzoną temperaturę, przeprowadziliśmy też akcję edukacyjną oraz wywiady ukierunkowane na występowanie zagrożenia Covid-19. Działanie to jest finansowane przez Miasto Poznań w ramach środków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Nasze wizyty będę odbywały się regularnie co najmniej do 8 kwietnia. Jeśli będzie taka potrzeba, a rozwój sytuacji wskazuje, że na raczej na pewno, podejmiemy starania, by je kontynuować.