Women to Women - medical aid for Ukrainian women experienced by the war in Ukraine

Dzięki dotacji od organizacji Kulczyk Foundation, Fundacja Akceptacja prowadziła w 2023 roku szereg działań na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrain, z naciskiem na wsparcie Kobiet, jako jedno z działań Siostrzeństwa Kobiet z Polski i Ukrainy

Co zrobiliśmy w ramach dotacji Kulczyk Foundation:

>> Dzięki grantowi

W ramach projektu:

1.     W naszej siedzibie prowadziliśmy konsultacje medyczne, w tym diagnostykę USG u kobiet oraz badania dermatoskopowe, badania laboratoryjne (diagnostyka stanów zapalnych, poziomów hormonów, w tym płciowych i tarczycowych), konsultacje psychiatryczne i kardiologiczne (badania profilaktyki chorób układu krążenia).

2.     Mniej więcej do połowy roku pomocą medyczną objęte były także funkcjonujące jeszcze w tym czasie punkty zbiorowego przebywania uchodźców z Ukrainy. Tutaj skupialiśmy się głownie na badaniach profilaktycznych i konsultacjach lekarskich wraz z wystawianiem recept dla osób jeszcze nie objętych system naszej ochrony zdrowia

3.     W trakcie realizacji projektu zorganizowaliśmy 7 transportów międzynarodowych, w tym dwa powrotne, gdzie kobiety nieuleczalnie chore wracały do swych rodzin w Ukrainie.

4.     Ostatnim działaniem, jakie realizowaliśmy w ramach projektu, był Mobilny Punkt Pomocy Medycznej dla osób LGBT i transpłciowych we Lwowie. Zorganizowalismy 9 wyjazdów, w czasie których prowadziliśmy badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, uczestniczyliśmy w spotkaniach grupy wsparcia i prowadziliśmy szkolenia z pierwszej pomocy.

Dzięki dotacji udało się nam objąć pomocą w okresie od lutego do września 2023 roku 584 osoby z Ukrainy, w tym 445 kobiet, dziewczynek i transkobiet

Projekt wspierany przez Kulczyk Foundation.