Aktualności, Projekty

Podsumowanie roku 2020W 2020 roku zrealizowaliśmy ponad 200 interwencji mających na celu wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkanek i mieszkańców Poznania, pomagaliśmy w terenie (głównie dzięki naszym ambulansom) i na miejscu (w siedzibie Fundacji).

Z najważniejszych projektów realizowaliśmy:

  • wsparcie i zabezpieczenie w związku z pandemią (osoby bezdomne, imigranci mieszkający na działkach)
  • współpraca z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów nad projektem asysty socjalno-bytowej i współdziałanie z imigrantami romskimi pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu w wypracowywaniu nowych kierunków działań
  • cykl warsztatów dot. pierwszej pomocy, przeciwdziałaniu chorób układu krążenia
  • cykl kilkumiesięcznych wyjazdów z naszą niezastąpioną Lekarką Joanną, do ośrodków zamieszkałych przez osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności. Akcja Mobilny Ambulans, podczas kryzysu Covid-19 przez tygodnie stwarzała jedyną możliwość kontaktu z lekarzami, dla mieszkańców i mieszkanek ośrodków.
  • kilkadziesiąt wyjazdów z transportem medycznym, sanitarnym, transportem psów
  • zabezpieczenia medyczne eventów, również demonstracji Strajku Kobiet
  • weszliśmy w struktury WOPR.

Rok 2020 był przede wszystkim rokiem nauki, zmian w strukturze i otwarcia na większą profesjonalizację naszych działań. Zakupiliśmy również dodatkowy sprzęt, a dzięki Waszemu wsparciu i zaufaniu rozwijamy się dalej. Obecnie wykonujemy działania w ramach trzeciego sektora (tu staramy się, by były one bezpłatne), oraz realizujemy działania komercyjne m.in. zabezpieczenia imprez, warsztaty. Jesteśmy również partnerem w projekcie badawczym dotyczącym Dostępu do szczepień i barier w dostępie do służby zdrowia, realizowanym przez Katarzynę Czarnotę z UAM, przy Centrum Badań Migracyjnych

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

— co pozwoli nam na podjęcie nowych wyzwań i współpracy z Uniwersytetem Medycznym w 2021.

Pomimo pandemii był to dla nas rok r a d o ś c i z tego, że jesteśmy, że się nie poddaliśmy, że pomimo strachu przed chorobą postanowiliśmy zawierać nowe sojusze i podejmować nowe działania! Nie baliśmy się jeździć tam, gdzie inni odmawiali i pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Pandemia pokazała nam, że w najgorszej sytuacji zostały osoby najuboższe, transpłciowe, osoby o różnej formie sprawności, samodzielne matki i grupy narażone na przemoc. Każda z obserwowanych sytuacji stanowiła dla nas mocny bodziec do działania. Nie daliśmy się zastraszyć również atmosferze wzrastającej nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych. Nie zamierzamy zmienić naszego profilu — gdyż nasza Fundacja sama jest złożona z osób, które są najlepszymi ekspertami w doświadczaniu szeregu wykluczeń i zróżnicowanych form przemocy. I to m.in. dzięki temu, jesteśmy w stanie sprawniej odpowiadać na wyzwania! Nasze grono poszerzyło się o ekspertki z dziedziny psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, projektowania graficznego…Razem jesteśmy silniejsze/silniejsi!

Dziękujemy!

Fundacja Batorego, Fundusz Praw Kobiet

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Pogotowie Społeczne

Pogotowie Społeczne- Borówki 12

WzmocniONE,

Magovox

Akcja RÓŻOWA SKRZYNECZKA | podaj dalej!

Urząd Miasta Poznania

PsarvardWOPR Wielkopolska

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko Mar-Kot

@Monar

Zupa Wolności

MOPR Poznań, Filia Gronowa 22

oraz wielu innym podmiotom i osobom indywidualnym!